Available courses

niepodległa
#ortograf2019

Język polski jest dziedzictwem przekazywanym przez pokolenia.
  • Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Test główny (wyboru) odbędzie się w dniach 25-31.03.2019 r. na wybranych lekcjach.
  • Miesiąc wcześniej należy zgłosić szkołę, grupę, placówkę, aby otrzymać klucz dostępu do ćwiczeń ELIMINATORA BŁĘDÓW i dać uczestnikom możliwość ćwiczenia zadań konkursu głównego.
  • Zgłoszenia zaczynają się w końcu stycznia. Można skorzystać z formularza na stronie z regulaminem p. 8

Udział w konkursie jest bezpłatny.

#ortograf2019

matura2019

Znajomość podstawowych pojęć z historii i teorii literatury wspomaga przygotowania się do matury.
  • Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Test główny (wyboru) odbędzie się w dniach 08-14.04.2019 r. na wybranych lekcjach.
  • Miesiąc wcześniej należy zgłosić szkołę, grupę, placówkę, aby otrzymać klucz dostępu do ćwiczeń ELIMINATORA BŁĘDÓW i dać uczestnikom możliwość ćwiczenia zadań konkursu głównego.
  • Zgłoszenia online odbywają się w terminie: 08.02.- 08.03.2019 r. Można skorzystać z formularza na stronie z regulaminem p. 8

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Formuła EWM

niepodległa

  • #panTadeusz1834 - "Pan Tadeusz" - konkurs z cytatami online - (pierwsza edycja) odbył się w dniach 10-16.12.2018 r. To projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Został zakończony i wyniki podano w Wigilię 24.12.2018 r. w 220. rocznicę urodzin Adama Mickiewicza.
  • Materiał przygotowany do konkursu - testy wyboru do każdej księgi - można wykorzystać podczas lekcji jako formę pracy z tekstem online, a także do konkursów szkolnych i sprawdzianów. Aby uzyskać klucz dostępu, należy wysłać maila (stopka strony).

ewm - formuła