Co to jest grzech lekki?

Autor: Kacper Kozioł

Podczas wykonywania rachunku sumienia i przygotowywania się do spowiedzi wiele osób poważnie zastanawia się, w jaki sposób odróżnić od siebie grzechy lekkie, zwane również powszednimi, od tych ciężkich, nazywanych śmiertelnymi. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka niuansów, które znacząco powinny ułatwić klasyfikację złych uczynków. Czym jest grzech lekki? Jak rozróżnić grzech powszedni od grzechu śmiertelnego? W jaki sposób gładzi się grzechy lekkie? Jakie przykładowe grzechy lekkie występują? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników.

Czym jest grzech lekki?

Grzech lekki to taki, który sprawia iż nasza miłość do Stwórcy i drugiego człowieka nie jest zaprzeczona, jednak poważnie zostaje naruszona. Duchowni interpretują to jako chwilowe zboczenie ze ścieżki prawości i dobroci. Pozytywna wiadomość jest jednak taka, że tego typu niedoskonałości jesteśmy w stanie skorygować na własną rękę. Grzech ciężki to wypadnięcie z aktualnej trasy- oznacza to, że konieczne jest pozbieranie się i wprowadzenie na właściwy szlak. Jeśli zaś chodzi o tytułowy grzech lekki, to jedynie drobne skaleczenie. Należy jednak wziąć pod uwagę aspekt metaforyczny. Okazuje się bowiem, że nawet najdrobniejsze zaniedbane skaleczenie może okazać się prawdziwym zagrożeniem dla życia. Grzech powszedni wyróżnia się tym, że nie zrywa jedności z Bogiem, w konsekwencji stan łaski uświęcającej nie jest odbierany. Kiedy zostanie on popełniony, Chrześcijanin może zatem przystąpić do Komunii Świętej. Grzechy lekkie pod żadnym pozorem nie powinny być lekceważone. Kiedy są one popełniane zbyt często, wówczas zło kumuluje się, a my powoli oddalamy się od Boga.

Jak rozróżnić grzech powszedni od grzechu śmiertelnego?

Rozróżnienie grzechu śmiertelnego od powszedniego z pewnością nie jest czymś łatwym. Jest to bowiem zależne od zróżnicowanych okoliczności zewnętrznych. Wśród nich najczęściej wyróżnia się chociażby stopień świadomość popełniania grzechu, klarowność intencji, siła zła popełniania danego uczynku. Właśnie z tego powodu wszelkie wskazówki z zewnątrz należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności. Kierujmy się tym, co podpowiada nam sumienie.

W jaki sposób gładzi się grzechy lekkie?

Jak zapewne większość Chrześcijan zdaje sobie sprawę, grzech ciężki może być zgładzony tylko w wyniku spowiedzi usznej, czyli takiej, która polega na bezpośrednim spotkaniu z drugą osobą w konfesjonale. Nieco inaczej wygląda to w przypadku grzechów powszednich, czyli lekkich. Otóż są one gładzone dzięki aktowi pokuty, który odmawiany jest w początkowej części mszy świętej. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Z punktu widzenia osoby wierzącej szczególnie istotne jest to, by pobożnie słuchać Słowa Bożego, przyjmować Komunię Świętą (o ile nie został popełniony grzech śmiertelny), modlitwa, uczynki miłości, akt żalu, a także wszystkie metody gładzące grzechy śmiertelne. Na podstawie tego krótkiego fragmentu tekstu można wywnioskować, że podczas samej mszy świętej mamy możliwość aż trzykrotnego odpuszczenia się grzechu lekkiego. W trakcie liturgii słowa spełnia się bowiem obietnica, która została wypowiedziana przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, przed ukrzyżowaniem.

Jakie przykładowe grzechy lekkie występują?

Wiele osób wierzących poszukuje przykładów grzechów lekkich- w znaczącym stopniu ułatwia to dokonanie wewnętrznej klasyfikacji. We współczesnym świecie doskonałym przykładem może być chociażby brak posłuszeństwa wobec rodziców bądź pominięcie wieczornej modlitwy. Grzechem powszednim jest również nieuprzejmość w stosunku do bliskiego, nieudzielenie pomocy w różnych zakresach (np. nauka), niewielkie kłamstwo, przekleństwa, zaniedbanie codziennych obowiązków, drobne sprzeczki z przyjaciółmi. Jak można zatem wywnioskować, grzechy lekkie nie niosą ze sobą szeregu negatywnych konsekwencji. Nie należy ich jednak pod żadnym pozorem bagatelizować.

źródło: cudaboze.pl

Dodaj komentarz