Chłopcy z Placu Broni – plan wydarzeń

Autor: Marta Grandke

 1. Poruszenie w sali lekcyjnej, oczekiwanie na koniec zajęć.
 2. Zapowiedź zbiórki na Placu Broni.
 3. Opuszczenie budynku szkoły.
 4. Targowanie się Czelego ze sprzedawcą słodyczy. 
 5. Zebranie kolegów, informacja, że bracia Pastorowie zabrali Nemeczkowi szklane kulki do gry.
 6. Opowieść Nemeczka o zajściu z Pastorami.
 7. Decyzja o tym, że nie można tego zajścia zostawić bez odpowiedzi.
 8. Nemeczek widzi, jak Feri Acz kradnie chorągiewkę z Placu Broni.
 9. Wybór Boki na dowódcę w trakcie głosowania.
 10. Rozgoryczenie Gereba wynikiem głosowania.
 11. Wyprawa Boki, Nemeczka oraz Czonakosza do siedziby czerwonych koszul, czyli do Ogrodu Botanicznego.
 12. Pozostawienie przez nich kartki na drzewie.
 13. Odkrycie, że Gereb przeszedł na stronę czerwonych koszul.
 14. Ucieczka z Ogrodu Botanicznego.
 15. Nemeczek wpada do stawu.
 16. Uczniowie wezwani przez profesora Raca.
 17. Profesor Rac zawiesza Związek Kitowców, do którego należy Nemeczek.
 18. Nemeczek podsłuchuje, jak Gereb próbuje przekupić stróża.
 19. Nemeczek biegnie przekazać informacje Boce, przez co ignoruje członków Związku Kitowców.
 20. Członkowie Związku Kitowców uznają Nemeczka za zdrajcę.
 21. Gereb proponuje Feri Aczowi podstęp.
 22. Acz postanawia przejąć Plac Broni w bezpośrednim starciu.
 23. Feri Acz proponuje Nemeczkowi dołączenie do ich grupy.
 24. Odmowa Nemeczka.
 25. Bracia Pastorowie zanurzają Nemeczka w stawie.
 26. Boka ogłasza stan wojenny.
 27. Poważna choroba Nemeczka.
 28. Powrót Gereba do chłopców z Placu Broni i prośba o wybaczenie zdrady.
 29. Przyjęcie Gereba z powrotem.
 30. Odwiedziny kolegów u chorego Nemeczka.
 31. Bitwa o Plac Broni.
 32. Niespodziewane pojawienie się chorego Nemeczka i odwrócenie się losów bitwy.
 33. Zwycięstwo chłopców z Placu Broni.
 34. Pogorszenie się stanu zdrowia Nemeczka.
 35. Czuwanie Boki pod domem chorego.
 36. Związek Kitowców przywraca dobre imię Nemeczkowi.
 37. Śmierć Nemeczka.
 38. Informacja o przeznaczeniu Placu Broni pod budowę kamienicy.

Dodaj komentarz