Kajko i Kokosz. Szkoła latania – opisz wygląd osady i jej położenie

Autor: Marta Grandke

Janusz Christa to autor komiksów i twórca albumu zatytułowanego “Kajko i Kokosz. Szkoła latania”. Opowiedziano w nim historię mieszkańców grodu Mirmiłowo, w tym wojów o imionach Kajko i Kokosz oraz kasztelana Mirmiła. Część wydarzeń rozgrywa się na terenie samego grodu, jest on także obiektem nieustannych ataków ze strony Krwawego Hegemona i jego zbójcerzy, którzy pragną go zdobyć oraz złupić.

Gród Mirmiłowo – opis osady

Gród, w którym mieszkają główni bohaterowie, jest bardzo charakterystycznym miejscem. Doskonale widać, jak ono wygląda, a to dzięki formie komiksu, gdzie jest on przedstawiony na rysunkach. Widać tam drewniane zabudowania, które przypominają dawne osady Słowian, czy skanseny, takie jak Biskupin. Widoczna jest brama grodu, otoczona dwiema wieżyczkami, a całość otaczają drewniane wały, które służyły do obrony grodu. Jest on sam w sobie niewielki i otoczony też fosą. Dostać się można do niego jedynie przez most i główne wejście.

Wewnątrz znajdują się domy mieszkańców, na przykład kasztelana Mirmiła, a który wykonany jest z drewna i kamieni. Dachy domów kryte są drewnem oraz słomą. Mieszkańcy spotykają się tam na dużym, wewnętrznym placu, a także w tak zwanej klubo-gospodzie. Wszystko dostosowane jest do warunków średniowiecznych, w którym to okresie rozgrywa się akcja komiksu. Na terenie grodu znajdują się wszystkie niezbędne do życia jego mieszkańców budynki.

Równie ważna jest lokalizacja grodu. Znajduje się on w lesie, na wykarczowanym terenie, ale w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. Otoczono go fosą. Wojowie zbudowali swój gród na terenach należących do Słowian. Z treści komiksu można wnioskować, że jest to województwo świętokrzyskie. Gród znajduje się bowiem w okolicach Łysej Góry, do której zmierzają główni bohaterowie. To tam bowiem udaje się Mirmił, by nauczyć się latać i uzyskać dyplom Wyższej Szkoły Latania. Gród znajduje się też w okolicy takich miejsc, jak na przykład chatka Łamignata i jego żony, czarownicy Jagi oraz niedaleko warowni Krwawego Hegemona i jego zbójcerzy. Te budynki także znajdują się blisko lasów, które porastają wszystkie pobliskie tereny i zapewniają na przykład miejsce pracy zbójowi Łamignatowi.

Osada, w której mieszkają główni bohaterowie, jest więc stworzona przez autora na wzór dawnych, słowiańskich osad i przypomina taki gród już na pierwszy rzut oka. Zbudowano ją na terenach, które można łatwo i szybko rozpoznać, a to dzięki bliskości Łysej Góry.