Jakich wyborów dokonują rządzący w sytuacjach kryzysowych? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do „Potopu” Henryka Sienkiewicza oraz innych tekstów kultury.

Powszechnie wiadomo, że na władcach i osobach rządzących danym krajem spoczywa ogromna odpowiedzialność i muszą oni wielokrotnie podejmować trudne decyzje. Władcy często stoją w obliczu różnego rodzaju kryzysów dotykających społeczeństwo, na przykład wojen, klęsk żywiołowych czy innych nieszczęść.

Antygona – motywy literackie

“Antygona” Sofoklesa to tragedia, która powstała w 442 roku przed naszą erą. Tekst ten oparty jest na mitach tebańskich o rodzie Labdakidów i nazywany jest tragedią władzy i jest jedną z najważniejszych i najwybitniejszych światowych tragedii.

Bunt – siła destrukcyjna czy twórcza? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Antygony Sofoklesa oraz innych tekstów kultury.

Bunt kojarzy się przede wszystkim z nieposłuszeństwem, ze sprzeciwem młodych przeciwko starszym i przeciwko zastanemu porządkowi świata. Wywołuje także skojarzenia z konfliktami zbrojnymi i buntem przeciwko ciemiężycielowi, gdy do walki staje naród lub grupa społeczna, jak miało to miejsce w starożytnym Rzymie, gdy wybuchło powstanie pod wodzą Spartakusa.