W jakim celu autor nawiązuje w swoim tekście do innego utworu literackiego? Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Górą Edek” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W teorii literatury znane jest pojęcie ukrywające się pod hasłem intertekstualności. Oznacza ono, że dzieła nie istnieją w próżni, tylko nawiązują do siebie wzajemnie, a czytelnik może te odniesienia i inspiracje tropić w trakcie lektury. Jest to znana praktyka autorów.

Hiperbolizacja i jej znaczenie w kompozycji i budowaniu sensu utworu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Górą „Edek” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Często spotkać się można ze stwierdzeniami, że ktoś jest stary jak świat, umrze ze strachu czy że coś jest czerwieńsze od krwi. Tego typu sformułowania określane są jako hiperbola, czyli wyolbrzymienie. Nie dotyczy to jednak tylko pojedynczych stwierdzeń.

Górą Edek – streszczenie

Marek Nowakowski jest twórcą wielu opowiadać, a jednym z nich jest tekst Górą „Edek”, opublikowany w tomie „Prawo prerii” z roku 1999. Tytuł dzieła nawiązuje do słynnego dramatu Sławomira Mrożka, czyli do „Tanga”, w którym jeden z bohaterów nosił właśnie imię Edek. Utwór Nowakowskiego zawiera w sobie trafną diagnozę otaczającej autora rzeczywistości.

Górą Edek – plan wydarzeń

Wydarzenie na ruchliwej ulicy – trudność ze znalezieniem miejsca parkingowego.

Zwalnia się miejsce parkingowe.

Kierowca małego fiata próbuje na nim zaparkować, zostawia jednak zbyt wiele wolnej przestrzeni.