Zawsze kiedy chcę żyć krzyczę – interpretacja

Halina Poświatowska to słynna polska pisarka drugiej połowy XX wieku. Tematyka jej wierszy często krąży między poszukiwaniem miłości, a śmiercią. Być może miała na to wpływ choroba serca poetki, która budziła w jej głowie refleksje na temat kochania i przemijania, co następnie przelewała na papier. Większość życia spędziła w szpitalach i sanatoriach, gdzie spotkała swoją miłość.

Jestem Julią – interpretacja

Halina Poświatowska to polska poetka i pisarka drugiej połowy XX wieku. Choroba serca miała silny wpływ na jej twórczość, ponieważ wiersze Poświatowskiej krążą wokół tematyki przeplatającej się śmierci i miłości. „Jestem Julią” to jeden z jej najpopularniejszych utworów, który pochodzi z tomiku „Hymn bałwochwalczy”, został on wydany w 1958 roku.