Historia jako tworzywo literackie. Rozważ sposoby i funkcje przetwarzania wydarzeń historycznych przez literaturę. W pracy odwołaj się do Nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego, utworów literackich z dwóch wybranych epok i wybranego kontekstu.

Sztuka i historia łączą się ze sobą w sposób nierozerwalny już od samego początku swojego istnienia. Wydarzenia historyczne często są prawdziwą inspiracją dla dzieł sztuki. Każdy twórca działa także w określonym kontekście historycznym, co wpływa na jego poglądy, działania oraz podejmowaną przez niego tematykę.

Noc listopadowa – plan wydarzeń

Wezwanie Pallas, przybycie Nike Napoleonidów.
Zwiastowanie porażki powstańców przez Nike spod Cheronei.
Zagrzewanie do walki Wysockiego przez Atenę. 

Noc listopadowa – streszczenie

Dramat Stanisława Wyspiańskiego „Noc listopadowa” porusza tematykę powstania listopadowego. Jest to trzeci utwór pisany na scenę teatralną dotyczącym zrywu podchorążych z 1830 roku. Akcja sztuki rozgrywa się w ciągu pierwszych godzin nocy z 29 na 30 listopada. Składa się z 10 scen luźno związanych ze sobą, które tworzą spójny obraz wydarzeń powstania. Pojawiają się nawiązania mitologiczne oraz bohaterowie historyczni.