Noc listopadowa – plan wydarzeń

Autor: Marcin Puzio

 1. Wezwanie Pallas, przybycie Nike Napoleonidów.
 2. Zwiastowanie porażki powstańców przez Nike spod Cheronei.
 3. Zagrzewanie do walki Wysockiego przez Atenę. 
 4. Rozdysponowanie obowiązków wśród podchorążych.
 5. Pożar w stajniach na Solcu.
 6. Zlekceważenie zagrożenia przez księcia Konstantego.
 7. Kłótnia z żoną, Joanną.
 8. Wyznanie otrzymania zwierzchnictwa nad Polską.
 9. Omdlenie Joanny.
 10. Raport szpiega o przygotowywanym powstaniu.
 11. Spotkanie powstańców pod pomnikiem Jana III Sobieskiego.
 12. Pożegnanie Demeter i Kory.
 13. Ruszenie grupy Nabielaka na Belweder. 
 14. Wściekłość Demeter, zmuszenie Hekate do poszukiwań córki. 
 15. Ukazanie gniewu bogów przez Eumenidy. 
 16. Wtargnięcie powstańców do Belwederu.
 17. Zaalarmowanie straży przez Lubowidzkiego i Genre, śmierć tychże.
 18. Ucieczka powstańców, wskazanie drogi przez Joannę.
 19. Gniew księcia, kłótnia z żoną, rozkaz zburzenia Warszawy.
 20. Wodewil w teatrze rozmaitości inspirowany „Faustem”.
 21. Wyśmiewanie księcia Konstantego.
 22. Pochwała Chłopickiego obecnego na publiczności.
 23. Pieśń o biedzie Polaków pod rządami Księcia Konstantego. 
 24. Wezwanie do walki.
 25. Gra w karty Nike Napoleonidów i Chłopickiego; przegrana generała.
 26. Wezwanie do walki Bronikowskiego wobec Lelewela; odmowa ze względu na umierającego ojca.
 27. Ostatnia rozmowa z rodzicem.
 28. Wieści o pozytywnym początku powstania od Prota.
 29. Mowa Nike z Cheronei, namawianie Lelewela do walki.
 30. Rozkazy Pallas wobec wojska powstańczego, zapanowanie nad Aresem.
 31. Zdrada Potockiego, wpadnięcie oddziału w zasadzkę rosyjską.
 32. Śmierć Potockiego.
 33. Zabicie młodego Genre.
 34. Podstęp Markota, zabicie Nowickiego przez tłum, powieszenie szpiega.
 35. Strzał z łuku Erosa, zakochanie się Joanny w Aresie. 
 36. Rozpacz Joanny z powodu braku wsparcia bogów.
 37. Zwiastowanie Polsce niepodległości przez Korę.
 38. Udanie się Aresa wraz z Joanną w głąb Pałacu Łazienkowskiego. 
 39. Spotkanie umarłych w teatrze Stanisława Augusta.
 40. Spotkanie Genre z synem.
 41. Rozpacz Pallas z powodu rozkazu Zeusa; opuszczenie Polaków.
 42. Wysłanie zmarłych do Hadesu przez Hermesa.
 43. Rozmowa Krasińskiego z Wielkim Księciem; wściekłość dowódcy.
 44. Wiadomość o śmierci ojca cara, oskarżenie Mikołaja I o morderstwo.
 45. Przemowa patriotyczna i modlitwa Łukasińskiego.
 46. Rozpoczęcie pochodu.

Dodaj komentarz