Stan wojenny z perspektywy obcokrajowca. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Profesor Andrews w Warszawie” Olgi Tokarczuk. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stan wojenny w Polsce wprowadzono 13 grudnia 1981 i był on wydarzeniem, które na zawsze wpisało się w historię oraz w tożsamość narodową Polaków. Był on jednym z tych doświadczeń pokoleniowych, które zostają w pamięci ludzi i o których opowiada się kolejnym pokoleniom ze względu na ich grozę oraz to, jak bardzo zmieniły one rzeczywistość.

Raport o stanie wojennym – streszczenie

Marek Nowakowski to polski autor i jeden z przedstawicieli tak zwanego małego realizmu. „Raport o stanie wojennym” to jedno z jego najważniejszych dzieł. Początkowo ukazało się ono poza granicami Polski, w Instytucie Literackim w Paryżu w 1982 i 1983 roku. Podzielono je bowiem na dwie części cyklu, a w Polsce w tamtym czasie nie mogło się oficjalnie ukazać ze względów politycznych i cenzurę.

Bunt i bezradność – postawy bohaterów wobec realiów stanu wojennego. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu Raport o stanie wojennym Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Stan wojenny, który został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku w Polsce, był dla społeczeństwa szczególnym momentem. Wspomina się go jako jedno z najważniejszych i najbardziej tragicznych wydarzeń, jakie spotkały kraj pod koniec XX wieku. Odcisnął on trwałe piętno na historii, kulturze i sztuce, a zatem także na literaturze.

Raport o stanie wojennym – motywy literackie

Marek Nowakowski jest jednym z twórców, którzy opisywali rzeczywistość w czasach PRL-u. Szczególną uwagę przyciąga jego „Raport o stanie wojennym”, czyli dzieło opisujące trudną rzeczywistość, która zapanowała w Polsce po 13 grudnia 1981 roku.