Czy rodzic może być świadkiem bierzmowania?

Autor: Kacper Kozioł

Bierzmowanie to kolejny, zaraz po komunii świętej, ważny sakrament w życiu młodego katolika. Podczas przystępowania do bierzmowania, pojawia się konieczność wyboru nie tylko imienia świętego, lecz także osoby na świadka bierzmowania. Czy rodzic może być świadkiem bierzmowania?

Dlaczego rodzic nie może być świadkiem bierzmowania?

Biologiczni rodzice, według prawa kanonicznego, nie mogą pełnić ani funkcji rodziców chrzestnych, ani świadków bierzmowania swojego dziecka. Wiele osób nie zgadza się z tym zapisem, uważając go za przestarzały i nieaktualny, faktem jednak jest to, że prawo kanoniczne mówi wprost; rodzic nie może być świadkiem bierzmowania.

Kto w takim razie może być świadkiem bierzmowania?

Świadkiem bierzmowania może być każda osoba, która jest ochrzczonym katolikiem, ukończyła 16 lat oraz przyjęła sakrament Eucharystii i bierzmowania. Świadek bierzmowania powinien także być osobą żyjącą zgodnie z zasadami chrześcijańskimi oraz kultywującą katolicki obrządek religijny, lecz oczywiście nikt w praktyce nie sprawdza tego. Zachęca się do tego, aby świadkami bierzmowania zostawali rodzice chrzestni, najlepiej ojciec chrzestny dla chłopca oraz matka chrzestna dla dziewczynki, lecz jest to bardziej spowodowane tradycją, niż nakazem. Warto jednak wiedzieć, że rola świadka bierzmowania nie sprowadza się jedynie do zaświadczenia o zajściu wydarzenia, jak w przypadku świadków sakramentu małżeństwa.

Według kościoła, świadek bierzmowania ma za zadanie troszczyć się o to, aby bierzmowany wiódł życie zgodne z zasadami Chrystusa oraz wiernie wypełniał obowiązki, jakie narzuca na niego bierzmowanie, co czyni z osoby świadka bierzmowania osobę uzupełniającą rolę rodziców chrzestnych. Świadek bierzmowania jest także przedstawicielem wspólnoty kościelnej, do której wskutek sakramentu dołącza osoba przystępująca do bierzmowania.

Przypadki szczególne

W teorii rodzice nie mogą być świadkami sakramentu bierzmowania. W praktyce jednak, część księży oraz parafii dopuszcza obecność rodzica jako świadka, jeśli nie da się przekazać tego zadania komuś innemu, dlatego przypadki niedopuszczenia do sakramentu ze względu na wybór rodzica jako świadka zdarzają się rzadko.

Dodaj komentarz