Nowe doświadczenia – interpretacja

Autor: Kacper Kozioł

Wiersz Adama Zagajewskiego ” Nowe doświadczenia” jest przykładem utworu, który w sposób minimalistyczny, bez nadmiaru środków stylistycznych porusza istotną kwestię poszukiwania nowych doświadczeń.

Nowe doświadczenia – analiza i środki stylistyczne

W wierszu znajduje się mała ilość ozdobników w postaci epitetów i porównań, co czyni jego poezję lekką i dosadną. „Nowe doświadczenia” to utwór, który powstał w czasach współczesnych można więc z pewnością powiedzieć, że odnosi się on do obecnej rzeczywistości, ale cechuje się także uniwersalizmem.

„Nowe doświadczenia” Zagajewskiego zaskakują bezpośrednią formą. Autor bardzo subtelnie posłużył się w nim środkami artystycznymi. W tekście można zauważyć wiele pytań, które skłaniają odbiorcę do refleksji. Pojawiają sie także nieliczne epitety (takie jak lekki, czysty), które dodają plastyczności oraz delikatnie pobudzają wyobraźnię czytelnika, ponieważ nie ma ich zbyt dużo w wierszu. Warto wspomnieć również o kilku porównaniach (jak transparent, jak śpiew ważki), które pokazują emocje i wrażenia podmiotu w postaci skrótu myślowego. Wiersz jest wolny od rymów, co jest cechą charakterystyczną poezji apollońskiej, pokazującej przeżycia i rozterki, nie skupiającej się na zbędnych środkach stylistycznych.

Nowe doświadczenia – interpretacja

W pierwszych zdaniach wiersza autor wspomina o zdobywaniu nowych doświadczeń i żartobliwe ukazuje, że wszystko było wiadome już od dawna „w dziewiętnastowiecznych pamiętnikach”. Oznacza to, że ludzie mają poczucie, że dokonali postępu, mimo, że tak naprawdę nic nie zmieniło się w człowieku od dawna. W ten sam sposób odczuwa uczucia, przeżywa i bardzo często mimo, że świat się zmienił nie potrafi poradzić sobie z niektórymi emocjami.

Poeta wyraźnie przestawia pojawienie się radości, smutku i odrodzenia, a jednocześnie wskazuje, że nie wnoszą one nic nowego do doświadczenia współczesnego człowieka. Ludzkości wciąż towarzyszą te same uczucia mimo, że ma przeświadczenie o zmianie. W wierszu pojawia się wątek nadziei, która towarzyszy człowiekowi. Podmiot ma wiarę w zmianę, naukę z powtarzanego wciąż schematu, mimo, że wciąż od nowa działa tak samo, zataczając krąg zdarzeń i odczuć.

Co jest w nich nowego?

W kolejnych wersjach podmiot liryczny pyta o to czy człowiekowi towarzyszy coś nowego w odczuwaniu emocji. Poprzez zadawanie pytań (Co jest w nich nowego? Czułość? Przyjaźń?) próbuje sam siebie upewnić, że jednak w ludzkich emocjach i przeżyciach nastąpiła zmiana. Następnie zastanawia się czy doświadczenie zaszło w związkach międzyludzkich. Jednak bardzo szybko kończy ten wątek, domyślając się, że jednak nie nie o to chodzi. Podmiot kontempluje nad emocjami i przeżyciami człowieka, szukając w nich tych momentów gdzie nastąpiło doświadczenie.

Czy to odwaga?

Kolejnym aspektem nad jakim zastanawia się podmiot liryczny jest odwaga. Czy to właśnie w kwestii tego uczucia ludzie dokonali zmian? Właśnie tutaj autor bardzo trafne używa porównania („zwija się jak transparent”). Metafora ta ma za zadanie podkreślić ulotność odwagi w człowieku, która pojawia się tylko na moment po czym znika. Według interpretacji może chodzić tutaj o odwagę wyrażania treści, publikacji, ale także o uzewnętrznianie swoich uczuć wewnętrznych, które twórca może przedstawić czytelnikowi tylko na chwilę na przykład w postaci utworu po czym chowa je i „zwija jak transparent”zachowując dla siebie.

Czy zmiana jest w biciu serca?

W dalszej części utworu wciąż trwają poszukiwania doświadczeń w człowieku. Podmiot nie odpuszcza i uparcie pyta o zmianę, szuka czegoś co jeszcze nie miało miejsca, nowości w odczuciach. Zastanawia się „Bicie serca?,(…) ta chwila nad ranem”. Poeta wertuje wspomnienia chcąc znaleźć moment kiedy nie czuł strachu i lęku, mógł poczuć wolność od obaw i zwątpienia. Czy nastąpiła zmiana? Według podmiotu jednak nie.

Dźwięk dzwonów? Czy jest tutaj coś nowego?

W następnych linijkach autor porównuje bicie dzwonów do śpiewu ważki. Metafora ta ukazuje, że podmiot skupia się także na świecie zewnętrznym oraz bodźcach dobiegających z stamtąd. Jako, że śpiew ważki jest czymś niezwykłym, niemożliwym, a jednocześnie onirycznym można przypuszczać, że poeta szuka i znajduje w dźwięku dzwonów nowe doznania, jednak nie mówi o tym wprost. Wciąż nie jest to jednak uczucie, które próbuje odnaleźć.

Czy to wiedza?

W końcowych wersach artysta podejmuje ostatnią próbę odnalezienia tego co nowe. Czy wiedza jest tym czego szuka? Okazuje się, że nie do końca. Mimo, że poeta przywołuje obrazy w pamięci i wiedza którą zdobył wydaje się inna niż ta którą znali ludzie „w dziewiętnastowiecznych pamiętnikach”. Na końcu jednak okazuje się, że podmiot liryczny jednak nie dostrzega w tym wystarczającej zmiany, więc i doświadczenie wiedzy okazuje się kłamstwem.

Zakończenie znakiem zapytania

Wiersz zakończony jest pytaniem. To właśnie ono okazuje się rozwiązaniem. Ciągle zadawanie pytań jest zadowalające i według podmiotu lirycznego przynosi prawdziwe doświadczenie. W tym miejscu znajduje się odpowiedź na pytania, które prowadzą do prawdziwego doświadczenia, ponieważ zmuszają do poszukiwań. To właśnie tutaj poeta znajduje cel swoich poszukiwań.

Dodaj komentarz