Nowe doświadczenia – interpretacja

Autor: Kacper Kozioł

Dźwięk dzwonów? Czy jest tutaj coś nowego?

W następnych linijkach autor porównuje bicie dzwonów do śpiewu ważki. Metafora ta ukazuje, że podmiot skupia się także na świecie zewnętrznym oraz bodźcach dobiegających z stamtąd. Jako, że śpiew ważki jest czymś niezwykłym, niemożliwym, a jednocześnie onirycznym można przypuszczać, że poeta szuka i znajduje w dźwięku dzwonów nowe doznania, jednak nie mówi o tym wprost. Wciąż nie jest to jednak uczucie, które próbuje odnaleźć.

Czy to wiedza?

W końcowych wersach artysta podejmuje ostatnią próbę odnalezienia tego co nowe. Czy wiedza jest tym czego szuka? Okazuje się, że nie do końca. Mimo, że poeta przywołuje obrazy w pamięci i wiedza którą zdobył wydaje się inna niż ta którą znali ludzie „w dziewiętnastowiecznych pamiętnikach”. Na końcu jednak okazuje się, że podmiot liryczny jednak nie dostrzega w tym wystarczającej zmiany, więc i doświadczenie wiedzy okazuje się kłamstwem.

Zakończenie znakiem zapytania

Wiersz zakończony jest pytaniem. To właśnie ono okazuje się rozwiązaniem. Ciągle zadawanie pytań jest zadowalające i według podmiotu lirycznego przynosi prawdziwe doświadczenie. W tym miejscu znajduje się odpowiedź na pytania, które prowadzą do prawdziwego doświadczenia, ponieważ zmuszają do poszukiwań. To właśnie tutaj poeta znajduje cel swoich poszukiwań.

Dodaj komentarz