Pielgrzym (Mickiewicz) – interpretacja

Autor: Katarzyna Owczarek

Końcowa konkluzja utworu nie jest tutaj wyrazista. Przedstawia ją głównie motyw pamięci i wspomnień, jaki został zawarty w tym sonecie. Podmiot liryczny będzie w pewnym sensie obecny tam, gdzie są o nim wspomnienia innych ludzi. Chciałby przenieść się on na Litwę – jednak nie może, toteż ma nadzieję, że pamięta o nim jego kochanka z młodości. Dzięki temu chociażby jego cząstka znajdzie się w ukochanej ojczyźnie. 

Warto zwrócić uwagę na motyw wędrowca, pielgrzyma przedstawiony w utworze – homo viator. Pielgrzym, mimo cudownych widoków, czuje się zagubiony na obczyźnie, w nowej rzeczywistości. Jest to także charakterystyczna cecha bohatera romantycznego, wrażliwego człowieka, który widzi więcej niż inni i przez to doświadcza alienacji, odrzucenia. Wrażliwość jest dla niego zarówno przyczyną szczęścia jak i największego cierpienia. 

Dodaj komentarz