Dlaczego warto dbać o zieleń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie w formie wypowiedzi argumentacyjnej.

Autor: Marta Grandke

Od wielu lat w przestrzeni publicznej toczy się debata na temat terenów zielonych i dbania o nie. Pojawia się coraz więcej głosów odnośnie powiększania ilości zieleni w miastach oraz dbania o tę, która już się w nich znajduje. Wszędzie obecni są także obrońcy przyrody, którzy nie pozwalają na masową wycinkę lasów i niszczenie innych ważnych dla natury obszarów. Dziś wiadomo już, że o zieleń trzeba dbać, chociaż nie wszyscy chcą ten fakt zaakceptować. Warto przytoczyć więc kilka argumentów, dzięki którym można lepiej zrozumieć, dlaczego tak ważne jest zaopiekowanie się każdym zielonym fragmentem terenu na ziemi.

Przede wszystkim rośliny to tlen. Produkują go one w wyniku przeprowadzania fotosyntezy. Z tlenu tego korzystają wszystkie żywe istoty na ziemi, także człowiek. Bez tlenu nie byłby on w stanie przetrwać. Rachunek jest prosty w tym przypadku, im więcej roślin, tym więcej tlenu, co ma ogromne znaczenie. Powietrze jest bowiem nieustannie zanieczyszczane przez człowieka, co przekłada się na epidemię chorób płuc. Dbanie o rośliny jest więc tak naprawdę działaniem we własnym interesie. Bez roślin człowiek nie jest w stanie przeżyć.

Zieleń działa też jak naturalny filtr w przypadku zanieczyszczeń powietrza. Przykładowo drzewa są w stanie zatrzymać wiele zawiesin w swoich koronach, dzięki czemu nie dostają się one do płuc ludzkich. Warto więc sadzić jak najwięcej drzew, nawet jeśli wydaje się, że jesienne sprzątanie liści jest nieprzyjemne i męczące.

Kolejnym argumentem jest fakt, że bez roślin nie da się produkować żywności. Żywią się nimi ludzie i wiele zwierząt, które są następnie spożywane przez ludzi, na przykład trzoda chlewna lub bydło. Rolnictwo to jeden z podstawowych filarów wyżywienia człowieka. Jednak bez wielu różnych roślin oraz bioróżnorodności może ono upaść i doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Dbanie o roślinność ponownie okazuje się być konieczne, jeśli ludzkość chce przetrwać.

Ważnym argumentem jest także estetyka otoczenia człowieka. Oddziałuje ona bowiem na ludzki nastrój. Zieleń i jej kolor korzystnie wpływają na krajobraz i samopoczucie człowieka, co zostało udowodnione naukowe. Szary, miejski krajobraz bez nawet skrawka zieleni sprawia, że każdy poczuje się przygnębiony. Z kolei pięknie zagospodarowane i zadbane zielone tereny sprawiają, że chce się w takich miejscach przebywać i dodają energii potrzebnej na przykład do wykonywania obowiązków. To świetne miejsce na odpoczynek, dlatego też warto zadbać o to, by było ich jak najwięcej.

Przebywanie wśród zieleni to też doskonały sposób na odprężenie się i ukojenie nerwów. Z tej metody korzystali już starożytni, budując w miejscach pełnych roślin i drzew. Warto więc nie odrzucać ich mądrości, tylko raczej czerpać w niej i stosować we współczesnych rozwiązaniach.

Jak widać, można przywołać wiele argumentów za tym, że zieleń należy szanować, dbać o nią i starać się, by było jej jak najwięcej w otoczeniu każdego człowieka. Nie ma za to argumentów przeciwko zieleni, które byłyby w stanie przywołać korzyści, które miałaby zająć miejsce efektów działania zieleni. Wszyscy ludzie powinni więc mieć na uwadze to, jaki wpływ wywierają na nich rośliny i starać się dbać o nie we własnym zakresie, nawet jeśli miałby być on niewielki.

Dodaj komentarz