Wydarzenia historyczne w Lalce

Autor: Marta Grandke

Bolesław Prus stworzył „Lalkę” jako powieść realistyczną, dlatego więc naturalne jest, że wprawne oko czytelnika odnajdzie w niej faktyczne wydarzenia historyczne, jakie miały miejsce w opisywanych przez autora czasach. Dzięki temu można rozpoznać cztery najważniejsze wydarzenia historyczne, które w pewien sposób wpłynęły na życie oraz kreację bohaterów tej powieści. Akcja dzieła datowana jest na lata 1878-1879 i wspomnianych jest w nim wiele istotnych chwil historycznych.

Wiosna Ludów – miała miejsce w roku 1848. Była to seria buntów, mających na celu wyzwolenie narodów. Dla Polaków był to czas nadziei na odzyskanie przez ich ojczyznę niepodległości. W „Lalce” Prus przywołał wydarzenia, które miały miejsce w związku z Wiosną Ludów na Węgrzech. W tamtejszych walkach brało udział wielu Polaków, między innymi stary subiekt, Ignacy Rzecki.

Powstanie styczniowe – wybuchło ono w roku 1863. Był to jeden ze zbrojnych zrywów, przy pomocy których Polacy próbowali odzyskać niepodległość. Brał w nim udział główny bohater „Lalki”, czyli Stanisław Wokulski. Represje polityczne, jakich doświadczył wówczas naród, wpłynęły także na jego życie. Po latach wspominał udział w powstaniu jako błąd młodości.

Powstanie listopadowe – rozpoczęło się w roku 1830. Ono również miało na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i zakończyło się klęską. W „Lalce” jest wspominane rzadko – uczestniczył w nim stryj Wokulskiego, który nie doczekał się nawet godnego nagrobka.

Wojna rosyjsko-turecka – konflikt, który toczył się w latach 1877-1878. Miał on miejsce na terytorium Bułgarii, a jego celem było zyskanie wpływów na Bałkanach. Wygrała go Rosja, co doprowadziło do powstania niezależnych państw, takich jak na przykład Rumunia, Serbia i Czarnogóra. To na tę wojnę wyjeżdża Wokulski i zarabia tam na aprowizacji wojsk rosyjskich.

Dodaj komentarz