Z legend dawnego Egiptu – plan wydarzeń

Autor: Kacper Kozioł

 1. Choroba Ramzesa. Faraon wypija niebezpieczne lekarstwo.
 2. Przepowiednia astrologa i wyznaczenie Horusa na następcę.
 3. Horus w sali faraonów. Powtórne pogrzebanie matki.
 4. Kanclerz przygotowuje gońców po Jetrona.
 5. Arcykapłan wysyła łódź po Berenikę do klasztoru.
 6. Horus ukąszony w stopę przez jadowitego pająka.
 7. Edykt dla wodza armii o pokoju z Etiopami i lepszym traktowaniu jeńców.
 8. Edykty dla kanclerza o odwołaniu wygnania Jetrona, zmniejszeniu danin państwowych oraz ulżeniu niewolnikom.
 9. Edykty dla arcykapłana nakazujące uwolnienie Bereniki, pochowanie Zefory i zapewnienie o budowie świątyń.
 10. Prawda o śmiertelnym ukąszeniu pająka.
 11. Horus czekając na pierścień władzy, odrzuca kolejne edykty.
 12. Śmierć Horusa, wyzdrowienie Ramzesa.

Dodaj komentarz