Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego

Oba przykłady zaczerpnięte z literatury pokazują, że prawdziwa przyjaźń jest siłą, która pomaga człowiekowi przetrwać nawet najgorsze problemy i najtrudniejsze czasy. Z pomocą przyjaciół Rudy został uwolniony z rąk gestapo, choć zdawałoby się, że nie ma już dla niego żadnego ratunki. Mały Książę z kolei dopiero uczy się o tym, czym jest przyjaźń, ale wyczuwa już, że wiąże się ona z odpowiedzialnością, a przyjaciół nie powinno porzucać się bez względu na okoliczności.

1 komentarz do “Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego”

Dodaj komentarz

Autor opracowania: Marta Grandke

x