Kufer – interpretacja

„Kufer” to wiersz Kazimierza Wierzyńskiego, pochodzący z tomiku poezji „Kufer na plecach” z 1964 roku. Autor żył na przełomie lat 1894-1969, należał do grupy literackiej Skamandrytów. W swych wierszach najczęściej opisuje miłość do ojczyzny, postawę patriotyczną.

Tyś jest jak dzień wiosenny – interpretacja

Kazimierz Wierzyński był polskim poetą, tworzącym w XX wieku. To jeden z przedstawicieli grupy literackiej Skamander. Był także bratem słynnego działacza społecznego i publicysty Hieronima Wierzyńskiego. W okresie dwudziestolecia międzywojennego był prekursorem poezji entuzjazmu i radosnej afirmacji życia.

Dyskobol – interpretacja

„Dyskobol” to jeden z wierszy Kazimierza Wierzyńskiego, wchodzący w skład tomiku „Laur Olimpijski” z 1927 roku. Utwory zawarte w zbiorze nawiązują do tematyki sportu i Igrzysk Olimpijskich, a także związanych z nimi odczuć i pasji. Zaledwie rok później Kazimierz Wierzyński tomikiem tym zwyciężył w konkursie literackim IX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie.

Wróć nas do kraju – interpretacja

Kazimierz Wierzyński był polskim poetą, żyjącym w latach 1894-1969. Należał do grupy literackiej Skamandrytów. Praca w mediach zmusiła go do emigracji z ukochanego kraju. Wojnę spędził na obczyźnie, ale czas ten był dla niego niesamowicie płodny literacko. W swych utworach wyraża tęsknotę za Polską, ogromny patriotyzm.

Zapach – interpretacja

Kazimierz Wierzyński to polski poeta, który żył na przełomie lat 1894-1969. Przeżyte wojny, trudna sytuacja polityczna i praca w mediach sprawiły, że jego życie nie było proste i zmuszało go do emigracji poza granice ukochanej Polski.

Zielono mam w głowie – interpretacja

Kazimierz Wierzyński to znany polski literat, który tworzył w XX wieku. Był współpracownikiem czasopisma Skamander, wchodził również w skład grupy literackiej o tej samej nazwie. W okresie dwudziestolecia międzywojennego wniósł powiew świeżości, pisząc o radości z życia, co widać między innymi w wierszu „Zielono mam w głowie”, który ukazał się w tomiku „Wiosna i wino” z 1919 roku.

Ojczyzna chochołów – interpretacja

Kazimierz Wierzyński był poetą należącym do grupy Skamandra i jednym z najpopularniejszych twórców w dwudziestoleciu międzywojennym. Najkrótszych epoka literacka charakteryzowała się witalnością i eksplozją kulturalną, w której często opiewano odzyskaną przez Polaków niepodległość.