Kon­flikt po­ko­leń. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Skąp­ca Mo­lie­ra. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Konflikt pokoleń jest tak stary, jak sama ludzkość. Od zawsze młodsi nie zgadzają się ze starszymi i mają inny pomysł na świat, a dzieci buntują się przeciwko rodzicom, odrzucając ich prawa, zasady i normy. Często konflikt ten rozciąga się na różne aspekty życia, jak miało to miejsce w przypadku sporu romantyków z klasycystami, gdzie młodsi twórcy odrzucali światopogląd narzucany im przez starszych.

Motyw szczęścia w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw szczęścia

Szczęście to stan, do którego osiągnięcia dążą wszyscy żyjący ludzie. Dzieje się tak już od początku istnienia świata, jednak każda społeczność i każda epoka inaczej definiowały stan szczęścia. Ludzie opierają je i czerpią z różnych źródeł – dla jednych będzie to rodzina, dla innych sukcesy zawodowe, pojawiają się nawet osoby, które cieszą się, gdy innym nie powodzi się w życiu.

Motyw domu w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw domu

Dom – to miejsce, które budzi skojarzenia w każdym człowieku. Mogą one być pozytywne i odnosić się do poczucia bezpieczeństwa, rodziny, miłości i spokoju, ale także mogą budzić skojarzenia z cierpieniem, bólem i zagrożeniem. Dom jest pojęciem, które budzi emocje niemal w każdym człowieku. Czasami może być on wspaniałą willą, w której ludzie są nieszczęśliwi, a czasami jest to niewielka chatka pełna radości.

Co może determinować ludzkie postępowanie? Omów zagadnienie na podstawie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Ludzie zachowują się na najprzeróżniejsze sposoby, czasami pozytywne, czasami z kolei negatywne. Źródła i motywacje ich działań także są naprawdę rozmaite, od szlachetnych porywów serca, do bardzo egoistycznych występków. W związku z tym warto przyjrzeć się temu, co może determinować ludzkie postępowanie.

Przyczyny nieporozumień między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie Skąpca Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Nie od dziś wiadomo, że między rodzicami a dziećmi zdarzają się nieporozumienia. Konflikty te są często pokoleniowe, wywołane dorastaniem w zupełnie innym świecie. Oprócz tego dojrzali rodzice mają doświadczenie, którego często brakuje im dzieciom – muszą je one dopiero zdobyć. Jednak ich młodość każe im się wobec tego buntować i szukać własnej drogi.

Re­la­cje ro­dzin­ne w krzy­wym zwier­cia­dle ko­me­dii. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Skąp­ca Mo­lie­ra. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Relacje rodzinne to temat, który dla niektórych zapewne kojarzy się pozytywnie, jednak wiele osób może reagować niechęcią na poruszanie tego zagadnienia. Często bywają one skomplikowane, pełne bolesnych wspomnień i aspektów, o których lepiej nie wspominać. Rodzina jest bowiem bytem złożonym, na którego właściwe funkcjonowanie składa się wiele elementów i czasami wystarczy, by jeden z nich przestał działać prawidłowo, by cała reszta tego mechanizmu także zawiodła.

Skąpiec – motywy literackie

“Skąpiec” to jedna z najbardziej znanych komedii francuskiego pisarza Moliera. Po raz pierwszy została wystawiona we wrześniu w roku 1668. W rolę głównego bohatera – Harpagona – wcielił się wówczas sam autor.