Nić Ariadny – co oznacza i skąd się wzięła?

Autor: Monika Kocher

Nić Ariadny to jeden z najlepiej znanych związków frazeologicznych, których historia sięga starożytności. Frazeologizm pochodzi z mitologii greckiej z mitu o Minotaurze. Używa się go, by opisać coś, co niespodziewanie pomaga wyjść z kłopotów i poradzić sobie z poważnymi problemami. Czym była mityczna nić Ariadny?

Co oznacza nić Ariadny? Znaczenie związku frazeologicznego

Nić Ariadny oznacza coś, co stanowi niezwykle cenną wskazówkę lub pomoc w wyjściu z kłopotów. Często jest to pomoc niespodziewana, mająca kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemu. Mianem nici Ariadny można określić np. porady udzielane przez doradcę finansowego, które prowadzą do wyjścia z długów i zawarcia korzystnej umowy z wierzycielem. Kolejnym przykładem użycia związku frazeologicznego jest mówienie o nici Ariadny w kontekście wskazówki dotyczącej rozwiązania zadania matematycznego.

Nić Ariadny dotyczy wskazówek i porad, które mają kluczowe znaczenie dla rozwiązania kłopotów. Porady o niewielkiej wadze nie powinny być określane przez ten związek frazeologiczny. Dotyczy to również szeregu wskazówek, które kolejno doprowadziły do rozwiązania. Nić Ariadny jest jedną, najważniejszą pomocą w konkretnym problemie.

Skąd wzięła się nić Ariadny?

Nić Ariadny pochodzi z mitu o Tezeuszu. Ariadna była córką króla Krety Minosa i Pazyfae. Minos zażądał, by pokonani przez niego Ateńczycy wysyłali po 7 młodzieńców i 7 panien, których składał w ofierze potworowi, Minotaurowi. Minotaur zamieszkiwał w labiryncie, z którego nikt nie wracał. Ateńczyk Tezeusz otrzymał zadanie zabicie Minotaura, w czym pomogła mu Ariadna, zauroczona jego wyjątkową odwagą. Wręczyła mu długą nić, którą oznaczył drogę powrotną z labiryntu. Ariadna tym samym umożliwiała mu zabicie Minotaura i zyskanie sławy. Tezeusz zabrał Ariadnę ze sobą do Aten, obiecując jej poślubienie. Po drodze pozostawił ją na wyspie Naksos z rozkazu Dionizosa, który zapragnął jej tylko dla siebie.

Tezeusz w labiryncie Minotaura
Tezeusz w labiryncie Minotaura z nicią Ariadny, Edward Burne-Jones, 1861, domena publiczna

Mit o Ariadnie, Tezeuszu i pokonaniu Minotaura wielokrotnie wykorzystywano jako inspirację do stworzenia opery, dzieł literackich i wielu obrazów. Zainteresowanie mitem było największe w okresie klasycyzmu, gdy twórcy odkrywali na nowo greckie i rzymskie mity, czerpiąc z nich liczne motywy. Związek frazeologiczny dotyczący nici Ariadny występuje nie tylko w języku polskim, ale i w innych językach używanych przez mieszkańców Europy. W języku niemieckim brzmi „Ariadnefaden”.

Dodaj komentarz