Jakie są pozytywne i negatywne skutki imigracji?

Autor: Monika Kocher

Imigracja jest zjawiskiem, które istnieje od początku ludzkości. Przemieszczanie się ludności wynikało z poszukiwania lepszych ziem pod uprawę, przyjaźniejszego klimatu, pracy, czy też z powodu wojen. Obecnie imigranci mieszkają w większości krajów świata. Co powinno się wiedzieć o zjawisku imigracji? Jakie są jej pozytywne i negatywne aspekty?

Czym jest imigracja?

Imigracja to przyjazd obywateli innego kraju za granicę w celu zamieszkania na stałe lub osiedlenia się na jakiś czas. Przyczyny zjawiska imigracji najczęściej są związane z chęcią poprawą jakości życia, wojnami, słabą gospodarką w danym kraju, religią lub polityką.

Jakie są pozytywne i negatywne skutki imigracji? 

Pozytywnym skutkiem imigracji jest przede wszystkim podniesienie konkurencyjności gospodarki za sprawą zwiększenia liczby rąk do pracy. Imigranci często wykonują słabiej płatne prace, do których trudno znaleźć chętnych wśród obywateli danego kraju. Imigracja zmniejsza ryzyko związane z demografią i starzeniem się społeczeństwa. Młodzi ludzie zdolni do pracy oraz ich dzieci wypełniają lukę pokoleniową i często ratują systemy emerytalne starzejących się społeczeństw. Imigranci czasowi zatrudniają się w rolnictwie jako pracownicy sezonowi, dlatego pomagają również w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego danego kraju. 

Negatywnym skutkiem imigracji są nasilone napięcia społeczne. Konserwatywne organizacje i frakcje polityczne wskazują imigrantów jako zagrożenie, aby zdobyć poparcie wyborców. Może to prowadzić do zachowań ksenofobicznych i ataków na migrantów. Ponadto część przyjezdnych nie chce asymilować się z mieszkańcami danego kraju. Nie uczy się języka, nie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym oraz próbuje kultywować tradycyjne nieakceptowane w kraju, do którego przyjechało. Sporym problemem jest nielegalna imigracja. Przybysze z innych krajów bez wymaganych dokumentów, często bez wykształcenia i pieniędzy na start życia w nowym miejscu narażają się na bezdomność i handel ludźmi.

Co trzeba przewidzieć i uwzględnić, przyjmując migrantów?

Przyjmowanie imigrantów powinno być przeprowadzane w sposób racjonalny i korzystny dla kraju, który potrzebuje dodatkowych rąk do pracy. Przede wszystkim imigranci powinni reprezentować określone grupy zawodowe, których brakuje w danym państwie. Jeśli przyjmuje się jedynie wybrane grupy zawodowe, kraj utrzymuje kontrolę nad liczbą nowych przybyszów i dba o stabilność gospodarki. W kwestii imigracji konieczne są również działania mające na celu integrację przyjezdnych. Ważne jest zapewnienie im możliwości nauki języka obowiązującego w danym państwie, dostępu do edukacji dla dzieci i wyrobienia wszystkich dokumentów potrzebnych do legalnego podjęcia zatrudniania.

Przemyślana polityka imigracyjna uwzględnia konieczność rozlokowania imigrantów w różnych częściach kraju, by uniknąć nadmiernego osiedlania się przyjezdnych w największych miastach. Dzięki takiemu podejściu ogranicza się ryzyko nagłego wzrostu cen najmu mieszkań i braku dostępności do szkół, przedszkoli oraz żłobków. Ponadto rozlokowanie imigrantów w mniejszych miastach i miejscowościach zwiększa szansę ich zatrudnienia w firmach, które pilnie poszukują dodatkowych pracowników.

Dodaj komentarz