Święty Paweł – patron teologów. Życiorys i znaczenie imienia

Autor: Kacper Kozioł

Historię świętego Pawła można poznać podczas lektury Dziejów Apostolskich. Jest on nie tylko chrześcijańskim świętym. Katolicy uznają go także za męczennika, a często nadawany mu przydomek to „Apostoł Narodów”. Święty Paweł początkowo sprawował funkcję faryzeusza – dopiero później nawrócił się. Jaka jest historia życia świętego Pawła?

Św. Paweł – życiorys

Św. Paweł z Tarsu był pochodzenia żydowskiego i żył w  wieku naszej ery. Podstawowym źródłem informacji o św. Pawle są Dzieje Apostolskie oraz trzynaście listów, których jest autorem. Jego rodzina, mimo żydowskiego pochodzenia, miała rzymskie obywatelstwo, dlatego wychowywał się w diasporze żydowskiej, z dużym wpływem kultury hellenistycznej, znał język grecki oraz aramejski.

Św. Paweł początkowo był prześladowcą chrześcijan, a nawrócenia dokonał dopiero po cudownym objawieniu w drodze do Damaszku, gdzie to doznał widzenia Chrystusa. Po tym wydarzeniu przyjął chrzest w Damaszku i rozpoczął swoją działalność misyjną, za którą jest najbardziej znany. Podczas trzech podróży misyjnych, między którymi pojawiał się także w Damaszku czy Rzymie, głosił, że Chrystus jest Mesjaszem. Podróżował także do Jerozolimy, gdzie spotkał się z dwoma uczniami Chrystusa; Piotrem i Jakubem.

Po odbyciu swoich trzech podróży misyjnych, które obejmowały głównie tereny Azji Mniejszej, udał się z powrotem do Jerozolimy, gdzie wskutek nieporozumień został uwięziony, a następnie oczyszczony z zarzutów i uwolniony.

Męczeńska śmierć św. Pawła miała miejsce tuż po słynnym pożarze Rzymu, wywołanym przez szalonego cesarza Nerona. Winą za pożar cesarz obarczył chrześcijan i rozpoczęło się ich prześladowanie, poprzez aresztowanie i skazywanie na śmierć. Pośród uwięzionych chrześcijan był także św. Paweł, który został ścięty mieczem.

Czyim patronem jest święty Paweł?

Święty Paweł to przede wszystkim patron teologów i duszpasterzy. Wynika to z najważniejszych faktów jego życiorysu – podczas objawienia, którego doznał w drodze do Damaszku, został powołany do głoszenia Słowa Bożego. Jedną z kompetencji Szawła – jeszcze przed nawróceniem – było wytwarzanie tkanin namiotowych. Obecnie więc, św. Paweł to także patron tkaczy. Jest on wzywany przez wikliniarzy, a do niedawna też przez osoby zajmujące się wyplataniem powrozów. 

Święty Paweł to także Patron związany z pewnymi kwestiami zdrowotnymi oraz pogodowymi. Najczęściej, jego imię jest kojarzone z różnorodnymi schorzeniami uszu, a także ze skurczami. Imię św. Pawła jest wzywane przez osoby ukąszone przez węża. Można zwrócić się do niego również podczas momentów, w których dominującym uczuciem jest strach. Wreszcie, modlitwy do tego świętego są adresowane jeżeli ich treścią jest prośba o opady czy urodzaj. 

Mało znane fakty na temat świętego Pawła

Święty Paweł jest osobą, której życiorys nie jest powszechnie znany. Choć jest on niezwykle ważną osobą dla wszystkich chrześcijan, jego biografia często wiąże się ze sporami i konfliktami dotyczącymi faktów. Początkowo, uznawano, że Pawła nie skazano na śmierć. Mówiono, że utracił on życie od miecza. Do dziś zresztą, historycy i archeologowie nie ustalili dokładnej daty jego śmierci. 

Świętego Pawła często mylnie uznaje się za jednego z Apostołów. Błąd ten wynika z tego, że jednym z jego przydomków jest „Apostoł Narodów”. Uznaje się, że napisał 13 listów, które znajdują się w Biblii. Jednak badania wskazują na to, że w przypadku co najmniej połowy z nich niemożliwe jest potwierdzenie autorstwa, 

Dodaj komentarz