Węzeł gordyjski – co oznacza i skąd się wziął?

Autor: Monika Kocher

Mianem węzła gordyjskiego określa się sytuację trudną do rozwiązania, wymagającą niebanalnego myślenia, by rozwikłać problem. Związek frazeologiczny pochodzi z mitologii greckiej. Zgodnie z wierzeniami osoba, która go rozwiąże, miała być godna przejęcia władzy we Frygii, a nawet całej Azji.

Węzeł gordyjski – co oznacza współcześnie?

Współcześnie określenie węzeł gordyjski stosuje się wobec sytuacji trudnych do rozwiązania, wymagających zastosowania niebanalnych i nietypowych działań, by znaleźć z nich odpowiednie wyjście. Związek frazeologiczny dotyczy także sytuacji niemożliwych do rozwiązania, co do których konieczne jest podjęcie radykalnych środków. Węzeł gordyjski można wiązać się ze sprawami kontrowersyjnymi politycznie, społecznie i gospodarczo, a także z konfliktami rodzinnymi lub przyjacielskimi.

Niekiedy o węźle gordyjskim mówi się w kontekście jego przecięcia. Dotyczy to głównie podejmowania radykalnych działań, czasem nieakceptowanych przez skonfliktowane strony, lecz kończących długotrwały spór. Za przykład przecięcia węzła gordyjskiego można uznać wydanie wyroku sądowego, czy też wprowadzenie ustawy, która w nietypowy sposób rozwiązuje narastający problem społeczny. Mianem węzła gordyjskiego można z kolei określić konflikt pomiędzy sąsiadami o granicę działki, którego rozwiązanie jest trudne z powodu braku odpowiednich dokumentów.

Węzeł gordyjski – skąd pochodzi związek frazeologiczny?

W mitologii greckiej węzeł gordyjski powstał z dereniowego łyka, które silnie spleciono, by stworzyć uprząż do królewskiego wozu. Uprząż łączyła zwierzę ciągnące wóz z dyszlem wozu. W zależności od wersji mitu wóz wraz z węzłem gordyjskim trafił do świątyni Zeusa na zlecenie Gordiasa, ówczesnego króla Frygii, bądź syna Gordiasa, Midasa. Nazwa węzeł gordyjski pochodzi od miasta Gordion, w którym znajdowała się świątynia Zeusa. Zgodnie z przepowiednią osoba, której uda się rozplątać węzeł i zdjąć go z dyszla wozu, jest najsilniejszym człowiekiem na świecie. Ma również prawo do władania terenami Frygii i reszty Azji.

W 330 r. p.n.e. w Gordionie przebywał Aleksander Wielki, znany także jako Aleksander Macedoński. Słynny strateg, wódz i wojownik postanowił rozwiązać węzeł, by ostatecznie udowodnić swoją siłę i wielkość. Niestety, węzeł był silny i staranny, a Aleksander Wielki nie podołał zadaniu rozplątania dereniowego łyka. Wtedy postanowił przeciąć węzeł mieczem i w ten sposób zdjąć go z dyszla.

Dodaj komentarz