Dziewczyna – interpretacja

Autor: Karolina Czajecka

Utwór posiada wyraźne echa filozofii Bolesława Leśmiana. Bracia przedstawieni poprzez opowieść podmiotu lirycznego, stanowią symbol człowieka, który skazany jest na trud życia codziennego. W swojej nowatorskiej opowieści Leśmian porusza także tematykę życia pozaziemskiego, co przedstawione jest poprzez sylwetki dwunastu braci, którzy przechodzą przez kilka etapów istnienia – od fizycznego, po czysto metafizyczny, pozaziemski.

Wiersz „Dziewczyna” jest więc symbolicznym przedstawieniem ludzkiego losu. Człowiek wrzucony w spiralę losu, istnieje na świecie wykonując czynności, do których motywowany jest odgórnie. Całe życie ludzkie niejednokrotnie podporządkowany jest ogólnej pracy – niekoniecznie tak fizycznie ciężkiej jak ta, przedstawiona przez Leśmiana – jednak równie żmudnej. Człowiek bezwiednie oddaje się pędowi życia, dążąc do momentu śmierci. Gdzie zgodnie z wierzeniami może czekać na nas istota – osoba, do której dążyli dzielnie bracia. Na nich czekała jednak jedynie pustka, a jedyną zmianą była zmiana wymiaru oraz forma ich egzystencji – od tej czysto fizycznej, po metafizyczną, pozbawioną ciała i formy. Według przesłania Leśmiana człowiek wciąż wędruje, a jego życie nie kończy się „za murem”.

Dodaj komentarz