Widok gór ze stepów Kozłowa – interpretacja

Autor: Katarzyna Owczarek

Warto zwrócić uwagę na dwie osoby przedstawione w wierszu i sposób ich zachowania. Mirza, przewodnik pochodzący ze wschodu, opisuje krajobraz dużo bardziej rzeczowo, niż Pielgrzym. Występuję tutaj pewnego rodzaju zamiana – to właśnie podróżnik powinien reprezentować rzeczowy sposób patrzenia na świat. Charakterystyczną cechą ludzi ze wschodu jest tendencja do hiperbolizacji swoich wrażeń, bogatych opisów. Owa zamiana charakteryzuje tutaj dwoje bohaterów. Pielgrzym, który poznaje nowe, zachwycające lądy zachowuje się jak ciekawe dziecko, wszystko go ekscytuje, nie może on wyjść z podziwu. Misza zaś jest nieco przyzwyczajony do tego widoku, dużo lepiej zna teren, przez co nie czuje aż tak wielkiego zachwytu jak Pielgrzym. 

Widok gór ze stepów Kozłowa to sonet, który pozbawiony jest wyraźnej pointy – ma on charakter dużo bardziej opisowy od reszty dzieł w zbiorze Sonety krymskie. Warto zwrócić tutaj na motyw wędrowca, podróżnika – lekko zagubionego, jednak nadal zaciekawionego nowymi odkryciami. Istotny jest także opis natury, górskiego krajobrazu – potężna góra króluje ponad horyzontem, wywołuje podziw. 

Dodaj komentarz