Chmury – plan wydarzeń

Autor: Marta Grandke

 1. Problemy finansowe rolnika Strepsjadesa.
 2. Fej­dip­i­des zaciąga długi przez hazard i miłość do koni.
 3. Strepsjades martwi się, że nie jest w stanie spłacić długów syna.
 4. Myśli samobójcze rolnika.
 5. Postanowienie Strepsjadesa, że rozpocznie nauki u Sokratesa.
 6. Wiara, że nauki pomogą mu rozwiązać problem długów.
 7. Niepowodzenie Strepsjadesa w trakcie pobierania nauk.
 8. Wyrzucenie rolnika ze szkoły przez Sokratesa.
 9. Strepsjades zachęca syna do rozpoczęcia nauki u sofistów.
 10. Odmowa Fejdipidesa.
 11. Zgoda Fejdipidesa po kolejnych namowach.
 12. Fejdipides ma pobierać nauki, by wybronić w sądzie ojca.
 13. Fejdipidesowi udaje się wygłosić mowę broniącą Strepsjadesa.
 14. Zmiana charakteru Fejdipidesa.
 15. Kłótnia Strepsjadesa i Fejdipidesa odnośnie literatury.
 16. Syn bije swojego ojca w czasie kłótni.
 17. Tłumaczenie Fejdipidesa, że należy karać starszych i dzieci w przypadku niewłaściwego zachowania.
 18. Strepsjades skarży się chmurom na syna.
 19. Bogowie sprawdzają lojalność Strepsjadesa.
 20. Mężczyzna błaga bogów o wybaczenie.
 21. Strepsjades podpada szkołę sofistów.

Dodaj komentarz