Echa leśne – streszczenie

Autor: Marta Grandke

Stefan Żeromski to znany autor okresu Młodej Polski oraz dwudziestolecia międzywojennego. Spod jego pióra wyszły liczne powieści i nowele. Do tych drugich zalicza się utwór z roku 1905 zatytułowany „Echa leśne”. Jej akcja ma miejsce po upadku powstania styczniowego i opisuje losy rodziny Rozłuckich i jest to pierwszy z dwóch utworów, a jakich zamieszczona została historia tego rodu. Ich dalsza część pojawia się w powieści zatytułowanej „Uroda życia”.

Echa leśne – streszczenie krótkie

Narrator noweli Żeromskiego to chłopiec, który właśnie otrzymał promocję do trzeciej klasy. Opisuje on, jak przy ognisku spotykają się takie postaci jak zdymisjonowany generał rosyjski Rozłucki, geometra Knopf, podleśny Guńkiewicz, pisarz gminny Olszakowski, stary wójt Gała oraz sam narrator wraz ze swoim ojcem.

Na mocy reformy uwłaszczeniowej ojciec narratora ma otrzymać kawałek lasu, przyłączony do dzierżawionego przez niego majątku. W celu dokonania odpowiednich pomiarów oraz formalności związanych z dołączeniem gruntu. Konieczne jest także wycięcie drzew na linii granicznej. W pewnym momencie Rozłucki pyta Guńkiewicza o karczmę w środku lasu. Okazuje się, że za nią znajduje się mogiła bratanka Rozłuckiego, czyli Jana zwanego Rymwidem.

Po wybuchu powstania styczniowego Jan dołączył do walczących o niepodległość ojczyzny. Oddział Rozłuckiego z kolei walczył z Polakami i pewnego dnia schwytano w ten sposób Jana, który pełnił już rolę dowódcy. Rymwid został postawiony przed sądem polowym i przez niego osądzony. Rozłucki ostatecznie skazuje swojego bratanka na śmierć przez rozstrzelanie.

W swoim ostatnim życzeniu Jan wyraził wolę, by jego syn był wychowywany na Polaka. Rano Rymwid został rozstrzelany. Rozłucki nie chce nic powiedzieć na temat syna swojego bratanka. Piotrusia i wnioskować można, że ostatnie życzenie Jana nie zostało spełnione.

Echa leśne – streszczenie szczegółowe

Spotkanie w lesie

Akcja noweli ma miejsce po upadku powstania styczniowego. Narratorem jest chłopiec, który właśnie uzyskał promocję do trzeciej klasy. Narrator wraz ze swoim ojcem spotyka takie osoby jak zdymisjonowany generał rosyjski Rozłucki, geometra Knopf, podleśny Guńkiewicz, pisarz gminny Olszakowski oraz stary wójt Gała. Gromadzą się oni przy ognisku z powodu kawałka lasu.

Na mocy reformy uwłaszczeniowej z roku 1864 grunt ten ma zostać przyłączony do majątku, który dzierżawi ojciec narratora. Konieczne jest zatem zmierzenie terenu, wycięcie drzew na linii granicznej oraz dopełnienie formalności. Rozłucki ma dokona przyłączenia lasu w obecności miejscowych władz. Wycinka przedłuża się, mimo iż żywiono nadzieję, że zostanie ukończona do zachodu słońca. Prace trwają w ciągu nocy, ponieważ dawny generał ma zamiar wyjechać kolejnego dnia. Mimo to wszyscy mają dobre humory, nawet cierpiący z powodu dolegliwości żołądkowych Knopf. Rozłucki rozmawia z Guńkiewiczem oraz Knopfem, a w jego języku polskim słychać rosyjski akcent. 

Dodaj komentarz