Kwiatki św. Franciszka – streszczenie

Autor: Marta Grandke

Żywoty świętych zajmują znaczne miejsce w literaturze. Przykładem tego jest anonimowe dzieło średniowieczne zatytułowane „Kwiatki świętego Franciszka”. To zbiór krótkich opowiadań i powieści, które przybliżają losy świętego Franciszka z Asyżu, jego miłość do Boga oraz do przyrody. Pochodzą one prawdopodobnie z XIII wieku i spisane były w języku łacińskim, a później przełożono je na język włoski, który to przekład stanowił fundament dla innych tłumaczeń. Za autora uznawany jest zazwyczaj Ugolino z Montegiorgio. Święty Franciszek swoim życiem dał innym przykład specyficznie pojmowanej ascezy. Mężczyzna wychowywał się w bogatej rodzinie, ale zdecydował się rozdać swój majątek ubogim. Znany jest przede wszystkim jako wielki miłośnik natury.

Kwiatki św. Franciszka – streszczenie krótkie

„Kwiatki świętego Franciszka” składają się z kilkudziesięciu krótkich opowieści o życiu tego mężczyzny. Ukazują, jak wyrzekł się on wszelkiego bogactwa w swoim życiu i tym samym wstąpił na drogę ascezy. Kochał przyrodę, uważał ją za ważną część boskiego planu i dzieła, w związku z tym poświęcał jej wiele uwagi. Doprowadził także do reform w kościele. Przedstawione treści mają przesłanie dydaktyczne i ich celem jest zachęcenie czytelników do naśladowania ascetycznej postawy świętego Franciszka. Postać ta była bardzo wrażliwa na piękno otaczającego ją świata, jaki stworzył i oddał człowiekowi sam Bóg. Dlatego darzył szacunkiem nawet najmniejsze istoty, wiedząc, że mają one swoją rolę do spełnienia w bożym planie.

Losy świętego Franciszka łączą się z historiami wielu braci, którzy pod jego wpływem nawrócili się i wstąpili do zakonu, by trwać w nim wierze. To także opowieści o zmaganiach i pokusach, jakich doświadczają ludzie wierzący. “Kwiatki świętego Franciszka” są czytane także współcześnie i wiele osób czerpie inspirację z myśli tego niezwykłego świętego. W niektórych wersjach dzieła zawarte są także opowieści o stygmatach świętego Franciszka, o żywotach innych świętych, na przykład Idziego czy ich nauki.

Kwiatki św. Franciszka – streszczenie szczegółowe

Na początku narrator zapowiada, co czytelnik znajdzie w jego tekście. Opisane mają w nim być dokonania świętego Franciszka, jego kwiatki i cuda. Obecna jest tutaj pochwała stworzenia, a Franciszek wykonywał tę pieśń w trakcie choroby, gdy przebywał u świętego Damiana. To hymn ku mocy Boga.

I

W tej części autor opowiada o tym, jak Franciszek wraz ze swymi towarzyszami żył w ubóstwie. Wszyscy oni przypominali dawnych apostołów, na przykład Jan z Kapelli powiesił się, tak jak uczynił to Judasz, a Idzi nawrócił się niczym święty Paweł.  Franciszek jest tutaj porównywany do samego Chrystusa. Każdy z braci z Asyżu miał szczególną cechę świętości.

II

Drugi tekst opowiada o nawróceniu się Bernarda z Kwintawalle, zaciekawionego postacią Franciszka do tego stopnia, że zaprosił go do siebie na kolację. Franciszek był bowiem bogaczem jak on,  a mimo to wybrał ubóstwo. Po tym spotkaniu Bernard zmienił się i udał się z Franciszkiem rano do biskupa. Czytali o tym, jak naśladować Jezusa. Wcześniej miejsce miała sprzedaż kamieni Franciszkowi przez Sylwestra. Miały one posłużyć do budowy kościoła. Sylwester chciał więcej pieniędzy, ale po spotkaniu z Franciszkiem i Bernardem zrozumiał swój błąd i dołączył do nich.

Dodaj komentarz