Inny świat – plan wydarzeń

Autor: Marta Grandke

 1. Próba przekroczenia granicy radziecko-litewskiej.
 2. Osadzenie narratora w witebskim więzieniu w kwietniu 1940 roku.
 3. Pobyt w leningradzkim ośrodku penitencjarnym i w celi w Wołogdzie.
 4. Przybycie do łagru w Jercewie. 
 5. Przybliżenie czytelnikowi zasad panujących na terenie łagru, na przykład “nocnych łowów”.
 6. Opowieść o urce Kowalu i łagiernicy Marusi.
 7. Opis typowego dnia roboczego więźniów w łagrze.
 8. Historia wydłużenia wyroku Pomarenki.
 9. Opis pracy w brygadzie żywnościowej.
 10. Zakatowanie pracą byłego członka NKWD, który trafił do łagru.
 11. Historia człowieka, który trafił do obozu z powodu obrazu Stalina i umarł na kurzą ślepotę.
 12. Historia trzech niemieckich komunistów.
 13. Opis losów Kostylewa, który okaleczył się, by uniknąć pracy.
 14. Opis śledztwa prowadzonego przez NKWD.
 15. Opis tego, jak bliscy odwiedzali więźniów w łagrze.
 16. Historia szpitala dla więźniów w Jercewie i jego znaczenie.
 17. Opowieść o oswobodzeniu lekarza Jegorowa.
 18. Przybliżenie tego, jak wyglądał wolny dzień w łagrze.
 19. Historia starego kozaka Pamfiłowa.
 20. Ucieczka Fina Rusto Karinena z obozu.
 21. Historie o tym, do czego ludzi doprowadził głód.
 22. Opowieść o generalskiej doczce i śpiewaczce Tani.
 23. Wspomnienia życia kulturalnego w łagrze.
 24. Opowieść o Natalii Lwownej.
 25. Odmowa zwolnienia Grudzińskiego.
 26. Protest głodowy Polaków w obozie.
 27. Zwolnienie narratora z łagru w styczniu 1942 roku.
 28. Podróż do Wołogdy, potem do Buju.
 29. Spotkanie z przedstawicielem Armii Krajowej w Czelabińsku.
 30. Wcielenie narratora do wojska.
 31. Opuszczenie terenu ZSRR.
 32. Spotkanie w Rzymie dawnego znajomego z Witebska,
 33. Opowieść znajomego o zbrodni, której dopuścił się w łagrze.
 34. Prośba o zrozumienie jego czynu.
 35. Milczenie narratora, odejście znajomego.

Dodaj komentarz