Jak pamięć o przeszłości wpływa na teraźniejszość? Omów zagadnienie na podstawie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Autor: Marta Grandke

Stało się ono częścią tożsamości narodowej lokalnej społeczności i kształtowało kolejne pokolenia, wychowywane w szacunku do powstańców i uczone, że o ich pamięć trzeba za wszelką cenę dbać. Powstanie dało zatem temu miejscu jego lokalnych bohaterów i na zawsze ukształtowało to, jak wyglądała rzeczywistość takich rodzin jak Bohatyrowiczowie czy Korczyńscy.

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza to kolejny przykład wpływu pamięci na teraźniejszość. Bohaterowie bowiem stracili swoją ojczyznę przez zabory i stali się częścią narodu zniewolonego, z narzuconą mu obcą kulturą czy językiem. Pamięć jest zatem jedynym miejscem, w którym Soplicowie mogą przechowywać dawne tradycje szlacheckie, które pomagają im kształtować ich tożsamość narodową. Pamięć zatem jest narzędziem, dzięki któremu wciąż istnieje naród wymazany z map Europy przez zaborców. Dzięki niej kolejne pokolenia Polaków mają szansę zapoznać się ze swoją kulturą, tradycją, językiem czy historią, której nie poznają oficjalnie w szkole.