Jakie poglądy przypisał Sokratesowi Arystofanes w Chmurach?

Autor: Marta Grandke

„Chmury” to antyczna komedia autorstwa słynnego twórcy, Arystofanesa. Dzieło to przedstawia losy rolnika, Strepsjadesa, który stara się pozbyć długu zaciągniętego przez syna, Fejdippidesa, przegrywającego majątek na wyścigach konnych. W dziele Arystofanes obok postaci fikcyjnych wprowadził także bohaterów inspirowanych prawdziwymi osobami, takimi jak na przykład Sokrates i jego uczniowie – sofiści. Autor przypisał w tekście Sokratesowi bardzo konkretne poglądy.

Sokrates był słynnym antycznym filozofem, a Arystofanes nie był zwolennikiem jego myśli czy metod nauczania, w związku z tym skrytykował je w „Chmurach”. W jego dziele znany myśliciel staje się dziwakiem, który niewłaściwie pojmuje rzeczywistość. W wyniku jego metod wychowawczym ateńska młodzież odrzuca dawne wartości i zaczyna się zachowywać w sposób niewłaściwy. 

W „Chmurach” Sokrates namawia Strepsjadesa do odrzucenia wiary w bogów, uważał ich bowiem za kłamstwo i ułudę, którą ludzie powinni już dawno porzucić. Arystofanes pokazuje także, że Sokrates chętnie dzielił się swoją wiedzą, ale tylko za pieniądze i dla nich przyjął do szkoły Fejdippidesa. Przez takie podejście Sokrates miał nie nadawać się na nauczyciela młodzieży. Filozof nie był też dobrym nauczycielem i nie dostrzegał konsekwencji swoich czynów, jak miało to miejsce w przypadku Fejdippidesa, który zaczął wykorzystywać swoją wiedzę do złych czynów i wywyższał się. Wszystko to miało spowodować zepsucie młodzieży i jej moralny upadek. Sokrates zaś beztrosko krzewił swoje poglądy, dalej siejąc zniszczenie wśród młodych.

Arystofanes nie zgadzał się z Sokratesem i przypisywał jego filozofii i poglądom wyłącznie wady. Uważał, że miał on negatywny wpływ na społeczeństwo, zwłaszcza na młodzież i dał temu wyraz w swojej komedii, gdzie filozofowi przypisano niepopularne poglądy.

Dodaj komentarz