Strepsjades – charakterystyka

Autor: Marta Grandke

Jedną z zachowanych do naszych czasów komedii Arystofanesa są „Chmury”. Głównym bohaterem utworu jest Strepsjades, rolnik, który został obciążony długami swojego nieodpowiedzialnego syna. Fabuła opowiada o jego zmaganiach z tym problemem oraz jest także krytyką nowoczesnego wychowania ateńskiej młodzieży, na co wpływ mają także nauki sofistów.

Charakterystyka Strepsjadesa

Strepsjades opisywany jest przez Arystofanesa jako prosty rolnik, żyjący w Atenach ze swoim synem, Fejdippidesem. Akcja komedii zaczyna się w momencie, w którym mierzy się on z wielkim problemem, ponieważ jego syn zaciągnął ogromny dług na jego imię. Strepsjades nie jest zamożny i nie stać go na spłacenie należności. Rozważa więc różne sposoby na poradzenie sobie z tą sytuacją. Zastanawia się nawet nad samobójstwem. ostatecznie postanawia rozpocząć nauki u sofistów, w nadziei, że może wiedza przyniesie mu odpowiedź na jego kłopoty. Szybko okazuje się jednak, że Strepsjades jest dość ograniczony i naiwny, nie potrafi krytycznie myśleć i nie nadąża za innymi uczniami, zostaje więc oddalony przez Sokratesa. W szkole Strepsjades między innymi zaczyna czcić chmury jako bogów, ponieważ bezgranicznie wierzy w każde słowo Sokratesa. Abstrakcyjne idee i myśli są mu bowiem zupełnie obce, nie potrafi też podejrzewać nauczyciela o oszustwo. Można więc nazwać go człowiekiem naiwnym, podatnym na wszelkiego rodzaju manipulacje.

Bohater nie jest też do końca uczciwy i nie potrafi wziąć na siebie odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. Nie chce spłacić wierzycieli, za to ze wszystkich sił szuka sposobu, by długu się pozbyć, nawet jeśli nie ma to być uczciwy sposób. Ostatecznie udaje mu się to z pomocą syna, który zdobył wiedzę u sofistów. Jego broń odwraca się jednak przeciwko niemu, wykształcony Fejdippides zaczyna bowiem gnębić ojca, a ostatecznie dopuszcza się też jego pobicia. Strepsjades nie był jednak tego w stanie przewidzieć, ponieważ charakteryzował się bardzo ograniczonym spojrzeniem na świat. Nie był więc w stanie odgadywać długofalowych konsekwencji swoich decyzji.

Strepsjades jest więc człowiekiem ograniczonym, naiwnym i próbującym za wszelką cenę uniknąć konsekwencji swoich działań, nawet jeśli ma to oznaczać oszustwo. Ostatecznie jednak jego czyny mszczą się na nim i mężczyzna ucieka z domu, podpalając wcześniej szkołę sofistów, źródło swych problemów widział bowiem w nich, nie zaś w swoich nietrafionych decyzjach.

Dodaj komentarz