Chmury – bohaterowie

Autor: Marta Grandke

Jedną z trzech zachowanych od czasów antyku komedii Arystofanesa są „Chmury”. Sztuka ta opowiada o nowoczesnych metodach wychowania młodzieży w starożytności, które uosabiają w dziele sofiści. W utworze pojawia się wiele postaci, także opartych na faktycznie istniejących osobach, takich jak Sokrates. „Chmury” wystawiane były w swojej pierwszej formie na Dionizjach w 423 p.n.e. i są piątą według kolejności tworzenia sztuką napisaną przez Arystofanesa.

Strepsjades – to postać rolnika, który niestety popadł w długi. Mają one związek z tym, że jego syn bardzo kocha konie i wszystko co z nimi związane i wydaje na nie pieniądze. Strepsjades swoją osobą reprezentuje wszystkich obywateli Aten, którym zależy na wykształceniu swoich synów, w związku z czym przeznaczają na nie znaczne sumy. Edukacja syna ma być dla niego sposobem na poprawienie swojej sytuacji finansowej. Strepsjades pragnie także wyłgać się z długów zaciągniętych przez Fejdipidesa i nie rozumie, że edukacja może być celem samym w sobie, nie zaś tylko narzędziem.

Fejdipides – syn Strepsjdesa, który nieustannie marnuje swój czas i pieniądze na konie i wyścigi. Jego postać z kolei symbolizuje młodzież ateńską ze wszystkimi jej cechami, takimi jak lekkomyślność, naiwność oraz idealizm. Zachowanie i nawyki Fejdipidesa wpędzają Strepsjadesa w długi.

Sokrates – kreacja tej postaci oparta jest na faktycznej osobie antycznego filozofa. Mieszka wraz ze swymi uczniami blisko domu Strepsjadesa. Arystofanes obdarzył go wszystkimi znanymi mu wadami sofistów, którzy mieli nie uczyć młodzieży etyki, tylko zamiast tego wpajali jej retorykę. Sokrates uznawany jest do tej pory za jednego z najważniejszych i największych filozofów starożytnych.

Chmury – to chór, czyli bohater zbiorowy. Ich rolą jest zachęcanie młodzieży do korzystania z nauk sofistów, co skutkuje jej zepsuciem i pozbawieniem jej dążenia do szczytnych ideałów. Sokrates w sztuce uznaje Chmury za bogów.

Mówca Prawy – to reprezentant praw boskich i dawnego ładu. Jego rolą jest namawianie młodzieży do wyznawania starych wartości i stawania się wartościowymi obywatelami Aten.

Mówca Nieprawy – reprezentant nowych porządków i nowoczesności. Pokazuje, że trzymanie się dawnych obyczajów jest bezwartościowe i lepiej kierować się swoim własnym interesem.

Amynias – jeden z wierzycieli Strepsjadesa, który pragnie wyegzekwować swój dług.

Pasjas – kolejny wierzyciel Strepsjadesa, który chce odzyskać swoje pieniądze.

Uczeń I – jeden z uczniów Sokratesa.

Uczeń II – jeden z uczniów Sokratesa.

Sługa Strepsjadesa – osoba służąca Strepsjadesowi.

Postacie nieme – inne postaci ze sztuki.

Dodaj komentarz