Klara (Zemsta) – charakterystyka

Autor: Marta Grandke

„Zemsta” po raz pierwszy została wydana w roku 1834 i jest jednym z najbardziej znanych dzieł Aleksandra Fredry. Zawarł w niej historię sporu o zamek, o który kłóciły się dwie rodziny mieszkające w nim i próbujące przejąć go w całości. W swojej komedii Fredro opisał wiele barwnych postaci. Jedną z nich była Klara Raptusiewiczówna, bratanica jednego z głównych bohaterów, czyli Cześnika.

Charakterystyka Klary

Klara jest młodą dziewczyną, pozostającą pod opieką swego stryja. Odziedziczyła ona po zmarłych rodzicach pokaźny majątek, jednak do czasu swojego ślubu nie może nim dysponować. W jej imieniu zarządza nim Podstolina, która jest spowinowacona z dziewczyną poprzez swego byłego męża. Klara jest z wzajemnością zakochana w Wacławie Milczku, synu Rejenta. Jego ojciec pozostaje w sporze ze stryjem Klary w kwestii zamku, w którym mieszkają oni wszyscy.

Klara jest postacią szlachetną, dobrą i inteligentną, jednak zachowuje przy tym skromność. Jej miłość do Wacława jest wyjątkowo silna i stanowi jeden z motywów napędzających akcję całej komedii. Jednak mimo silnego uczucia Klara zachowuje trzeźwy osąd sytuacji i na przykład nie decyduje się na wspólną ucieczkę z ukochanym. Klara jest bowiem osobą honorową, przywiązaną do tradycji i obyczaju, których nie chce łamać. Klara jest osobą dobrą, która dba nawet o cudze interesy, na przykład pomagając Podstolinie. Sprytnie odwodzi także Papkina od jego zalotów i starań o jej rękę. Potrafi także postępować zręcznie ze swoim stryjem, powoli przekonując go do swoich planów. Klara aktywnie walczy o swoje szczęście i działa, chcąc spełnić swoje marzenia o ślubie z Wacławem. Nie robi tego jednak siłą i agresją, jak mężczyźni w jej otoczeniu i sięga po subtelniejsze metody. Można jednak rzec, że w miłości jest trochę naiwna, nie dostrzega bowiem wielu wad Wacława. Nie rozumie na przykład niuansów jego rozmowy z Podstoliną. Brakuje jej bowiem doświadczenia w relacjach z mężczyznami.

Postać Klary Raptusiewiczówny można więc jednoznacznie określić jako pozytywną. Jest to dziewczyna dobra i skromna, wiedząca, jak powinna się zachowywać w każdej sytuacji. Jest nieco niedoświadczona ze względu na młody wiek, ale doskonale wie, czego chce od życia i aktywnie działa, by to osiągnąć.

Dodaj komentarz