Lilla Weneda – motywy literackie

Motyw zemsty

Tym, co motywuje wiele postaci z dramatu do działania, jest zemsta. Jej motyw jest istotny zwłaszcza w przypadku postaci Gwinony. Rozpacza ona bowiem po utracie ukochanego syna i próbuje ukoić swój żal, zabijając Lillę Wenedę. Jednak ta śmierć nie prowadzi do ukojenia, tylko sprawia, że konflikt zaostrza się, a Gwinona ostatecznie ginie na polu walki. Zemsta nie jest więc właściwą drogą.

Motyw religii

W dziele pojawia się motyw religii, zarówno tej pogańskiej, jak i chrześcijańskiej. Ta druga jest jednak reprezentowana jedynie przez duchownego Gwalberta, podczas gdy pogańskie obyczaje rządzą światem przedstawionym. Religia i wróżby są jednak bardzo istotne dla bohaterów i wpływają na ich działania i motywacje, jak ma to miejsce w przypadku Rozy.

Motyw niewoli

Pojawia się także motyw niewoli, do której dostają się bohaterowie. Uwolnienie się z niej jest jedną z głównych ich motywacji, nie przynosi im jednak upragnionej wolności.

Dodaj komentarz

Autor opracowania: Marta Grandke

x