Michał Szuman – charakterystyka

Autor: Marta Grandke

W pozytywistycznej powieści „Lalka” autorstwa Bolesława Prusa znaleźć można wiele starannie nakreślonych postaci. Wiele miejsca autor poświęcił także bohaterom z dalszego planu, którym jest między innymi doktor Michał Szuman. Był on przyjacielem Stanisława Wokulskiego, którego znał jeszcze z czasów studiów. Doktor Szuman opisywany jest jako osoba ekscentryczna i wzbudzająca wiele emocji.

Charakterystyka Michała Szumana

Doktor Michał Szuman swoje życie poświęcił medycynie. Czytelnik poznaje go jako niskiego mężczyznę w średnim wieku, który wyróżnia się czarną brodą. To człowiek żydowskiego pochodzenia, któremu udało się zgromadzić znaczny majątek. Dzięki temu leczy on swoich pacjentów za darmo, co jest przejawem jego dobroci i empatii wobec ludzi, którym gorzej wiodło się w życiu. W młodości przeżył nieszczęśliwą miłość, która miała na niego ogromny wpływ.

Szuman to człowiek inteligentny, który ceni sobie naukę. Wciąż się kształci i rozwija pod tym względem, prowadzi też badania naukowe związane z etnografią. Interesują go zwłaszcza różnice we włosach ludzi różnych ras. Był więc dociekliwy i charakteryzował się żywym, bystrym umysłem, który wciąż się rozwijał. Doktor Szuman jest więc członkiem inteligencji. Wiele czasu i energii poświęca swoim badaniom, jest więc człowiekiem wyjątkowo pracowitym, który nie boi się wysiłku i poświęcenia się dla sprawy. Początkowo przedstawiany jest on jako idealista, jednak z czasem życie rozczarowuje go. Szuman wydaje bowiem pieniądze na to, by opublikować efekty swoich badań, nie wzbudzają one jednak oczekiwanego przez niego zainteresowania. Jest to moment, w którym dosięga go zniechęcenie, a nauka przestaje być dla niego tak istotnym aspektem jego życia.

Doktor jest zasymilowanym Żydem, który czuje się Polakiem, jednak wzbudzają w nim lęk wydarzenia, które obserwuje w Warszawie i które wskazują na rosnący antysemityzm w społeczeństwie. Prus nie opisuje go jednak jako stereotypowego Żyda, który chce się wzbogacić. Szuman leczy ludzi bezinteresownie, nie licząc na własny zysk. To pokazuje, że jest człowiekiem pełnym dobroci i zrozumienia dla innych. 

Doktor Szuman jest więc postacią pozytywną, która pokazuje to, jak działała inteligencja w świecie przedstawionym. Jest ściśle związany z nauką i medycyną, wciąż też próbuje badać nowe obszary nauki. Życie jednak nie oszczędza go i Szuman przeżywa liczne rozczarowania, które kształtują jego stosunek do rzeczywistości. 

Dodaj komentarz