Odprawa posłów greckich – motywy literackie

“Odprawa posłów greckich” to renesansowa tragedia, która wyszła spod pióra jednego z najważniejszych przedstawicieli tej epoki, czyli Jana Kochanowskiego. Po raz pierwszy wystawiono ją w roku 1578 w Jazdowie pod Warszawą, w trakcie uroczystości weselnych podkanclerzego koronnego Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiłłówny, a sztukę oglądała sama para królewska, czyli Stefan Batory i Anna Jagiellonka. Następnie zaś tragedia została wydana drukiem. Opowiada ona o losach greckiego poselstwa w czasach wojny trojańskiej, które przybyło do Troi, by żądać zwrotu Heleny – żony Menelaosa, którą porwał Parys. Tragedia ta bogata jest w motywy literackie. 

Motyw władzy 

Głównym motywem “Odprawy posłów greckich” jest władza oraz sposób jej sprawowania. Priam, król Troi, ukazany zostaje jako władca nieudolny, nie potrafiący właściwie zarządzać państwem. Nie potępia też czynu swego syna Aleksandra (Parysa), który porwał żonę króla Menelaosa, piękną Helenę i tym samym przyczynił się do wybuchu wojny trojańskiej. Priam nie orientuje się w powadze sytuacji, nie potrafi właściwie poprowadzić swoich wojsk do wojny. Na podstawie postaci Priama autor przekazuje czytelnikowi refleksję, że władca powinien być odpowiedzialny za swoich poddanych, władać odpowiedzialnie i przede wszystkim z myślą o ich dobrze, nie zaś o swoich samolubnych zachciankach. Władca nie jest bowiem odpowiedzialny tylko za siebie, ale za cały naród, powinien więc zawsze o tym pamiętać, władza zaś jest obowiązkiem, nie zabawą. Priam zrzeka się właściwie tej odpowiedzialności, zrzucając ją na radę, która decydować ma o losach wojny i kraju. Jest on przykładem władcy niekompetentnego, w rękach którego władza staje się parodią siebie. Autor zaznacza także, że każdy władca zostanie kiedyś rozliczony ze swoich czynów przed Bogiem, który będzie wiedział, czy rządził on dobrze i odpowiedzialnie, czy może skazał swoich poddanych na cierpienia. Władza nie jest dla każdego, trzeba mieć predyspozycje, by dobrze ją sprawować.

Motyw wojny

“Odprawa posłów greckich” dzieje się w trakcie konfliktu Grecji z Troją na skutek porwania Heleny przez Parysa, kolejnym ważnym motywem tekstu jest więc wojna. Nie jest ona jednak ukazana wprost, jest raczej tłem dla zmagań jednostek. Jej obecność sygnalizują narady wojenne, zwoływane przez Priama, w trakcie których podejmowane są próby ustalenia działania w czasie konfliktu. Wojna trojańska jest więc powodem przybycia poselstwa greckiego i pozostałych wydarzeń zawartych w sztuce, nie pojawia się jednak bezpośrednio na kartach tragedii. Dopiero pod koniec dzieła pojawia się informacja o statkach greckich pod dowództwem Agamemnona, które przybyły na wybrzeże Troi.

Dodaj komentarz

Autor opracowania: Marta Grandke

x