Literacka przestroga przed moralnym upadkiem państwa. Omów zagadnienie na podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Losy państwa i jego dobrobyt to coś, co interesuje wszystkich obywateli, niezależnie od epoki, w której żyją. Niestety bardzo często zdarza się, że zamiast sprawiedliwych rządów, gwarantujących spokój i bezpieczeństwo, dane państwo doświadcza raczej moralnego upadku. Bywa, że z niepokojem obserwują to i komentują ludzie powiązani z innymi dziedzinami życia niż polityka – na przykład ze sztuką.

Różne postawy bohaterów literackich wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Bóg, wiara i religie są częścią ludzkości i jej kultury od samego początku jej istnienia. Ich obecność wyjaśniała ludziom świat, którego dawniej nie rozumieli, porządkowała codzienność i nadawała jej rytm, a także była swoistym drogowskazem moralnym dla każdego, kto tego potrzebował.

Pieśń XII z Ksiąg wtórych – Pieśń o cnocie – interpretacja

Jan Kochanowski to jeden z najpopularniejszych literatów epoki renesansu. Mimo upływu lat, jego dzieła wciąż cieszą się ogromną popularnością, a wiele z nich należy do wykazu obowiązkowych lektur szkolnych. Wśród licznych dzieł, tworzył on między innymi pieśni. Jedną z nich jest „Pieśń XII” wydana w zbiorze „Pieśni. Księgi wtóre”. Tematyka cnoty i zazdrości, którą porusza, jest aktualna nawet w dzisiejszych czasach.

Pieśń IX z Ksiąg wtórych (Nie porzucaj nadzieje) – interpretacja

Jan Kochanowski jest wybitnym polskim literatem epoki renesansu. Pisał między innymi fraszki, poematy, treny, czy pieśni. Niektóre z jego utworów mają charakter ironiczny, żartobliwy. Natomiast „Pieśń IX”, ze zbioru „Pieśni. Księgi wtóre” jest dziełem refleksyjnym, poruszającym tematykę ludzkiego losu i nadziei.

Do Hanny – interpretacja

Jan Kochanowski to jeden z czołowych polskich literatów. Tworzył w epoce renesansu. Był wybitnym poetą i tłumaczem. Wśród jego najbardziej znanych dzieł znajdują się treny, poematy, pieśni i fraszki. „Do Hanny” to jedna z nich.

Na zachowanie – interpretacja

„Na zachowanie” to jedna z fraszek Jana Kochanowskiego, zawarta w zbiorze „Fraszki. Księgi wtóre”. Jest on niezwykle ważną postacią dla polskiej literatury, z epoki renesansu. Stworzył wiele wybitnych dzieł, dzięki którym, stał się jednym z najpopularniejszych artystów, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich.

Na młodość – interpretacja

Jan Kochanowski jest bardzo znanym przedstawicielem polskiej poezji z epoki renesansu. Oprócz niej, stworzył także liczne tłumaczenia, a nawet dramat. Był człowiekiem bardzo dobrze wykształconym. Bywał na dworze królewskim i podróżował po Europie. Dziś kojarzymy go głównie z trenów, pieśni, czy fraszek, a jedna z nich nosi tytuł „Na młodość” i zawarta została w zbiorze „Fraszki. Księgi pierwsze”.

Do fraszek – interpretacja

„Do fraszek” to utwór Jana Kochanowskiego, zawarty w zbiorze „ Fraszki. Księgi Trzecie”. Wspomniany autor, to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskich literatów epoki renesansu – poeta, dramaturg i tłumacz. Jego dzieła cenione są w całej Europie.

Ku muzom – interpretacja

Jan Kochanowski to polski literat epoki renesansu. Był bardzo dobrze wykształcony, studiował w Krakowie oraz Padwie, podróżował poza granice Polski. Nie bez przyczyny nazywa się go człowiekiem renesansu. Słynie z licznych utworów. Pisał między innymi, treny, pieśni, poematy, czy fraszki. Jedna z nich nosi tytuł „Ku muzom”.

Do snu – interpretacja

Jan Kochanowski to wybitny polski literat epoki renesansu. Stworzył wiele wybitnych dzieł, które zyskały podziw całej Europy. Pisał poematy, treny, pieśni, a także fraszki. Wśród nich znajduje się utwór „Do snu”, zawarty w zbiorze „Fraszki. Księgi wtóre”. Niektóre mają charakter żartobliwy i prześmiewczy, lekko ironiczny. Tu natomiast spotykamy się z fraszką filozoficzno- refleksyjną.

x