Uzasadnij, że Odprawa posłów greckich jest utworem uniwersalnym

Autor: Marta Grandke

„Odprawa posłów greckich” jest utworem wyjątkowym i wyróżniającym się w dorobku Jana Kochanowskiego. Ten pierwszy renesansowy dramat oparty jest o historię znaną między innymi z „Iliady” Homera i przedstawia moment przybycia poselstwa greckiego do Troi, tuż przed wybuchem wojny spowodowanej porwaniem Heleny. Tym, co jest znaczące dla „Odprawy posłów greckich” jest fakt, że w tej antycznej opowieści Jan Kochanowski przemycił komentarz dotyczący czasów mu współczesnych. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że tym samym stworzył dzieło uniwersalne i ponadczasowe.

W swoim dramacie Kochanowski opisał wojnę, która wybuchła z powodu porwania przez Aleksandra Heleny ze Sparty do Troi. Poeta nakreślił jednak bardziej szczegółowe tło tego wydarzenia i tym samym wskazał, że starcia zbrojnego dało się uniknąć, a Grecy wysłali do Troi poselstwo, którego celem było nawiązanie stosunków dyplomatycznych. Jednak nie udało się to, a Kochanowski wskazuje, że winna temu była fatalna, słaba władza w osobie króla Priama. Bohater ten był bardziej zainteresowany prywatnymi interesami niż losem państwa i nie zrobił nic, by wojny tej uniknąć czy chociażby się do niej przygotować. Pozwolił swojemu synowi doprowadzić do wojny, której można było uniknąć i nie zastanawiał się, jak odbije się to na życiu jego poddanych. W dziele Kochanowskiego pojawia się zaledwie jedna osoba działająca na rzecz Troi, czyli Antenor.

Pod opowieścią o starożytnej Troi Kochanowski przemycił krytykę ówczesnych rządów w Polsce, wskazując na słabość władzy sprawowanej przez skupioną na własnych interesach szlachtę. Jednak jego krytyka fatalnego rządzenia krajem i brak zrozumienia przez szlachtę, czym właściwie powinna być rola polityka, to komentarz uniwersalny, pasujący do każdych czasów. Zawsze bowiem może zdarzyć się w kraju władza, która przez swoją słabość, egocentryzm i rozpasanie naraża poddanych czy obywateli na liczne niebezpieczeństwa. Opisane w „Odprawie posłów greckich” zagrożenia z tym związane są niestety ponadczasowe i nie zmieniają się mimo upływających wieków. W tym tkwi właśnie siła uniwersalizmu komentarza zawartego przez Kochanowskiego w dramacie.

„Odprawę posłów greckich” Jana Kochanowskiego można więc nazwać dziełem uniwersalnym i ponadczasowym. Opowiada ono bowiem o zagrożeniach, jakie płyną ze strony rządów nieudolnych i egoistycznych władców, jacy mogą się pojawić w dowolnych czasach i epokach.

Dodaj komentarz