Różne oblicza miłości. Omów zagadnienie na podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Miłość to jedno z najbardziej tajemniczych spośród ludzkich odczuć. Objawia się zazwyczaj bardzo silnymi emocjami, mogą one być pozytywne lub negatywne. Miłość potrafi człowieka uskrzydlić i dodać mu motywacji do działania lub zniszczyć całe jego życie i sprowadzić go na dno, jeśli jest nieszczęśliwa.

Literacka przestroga przed moralnym upadkiem państwa. Omów zagadnienie na podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Losy państwa i jego dobrobyt to coś, co interesuje wszystkich obywateli, niezależnie od epoki, w której żyją. Niestety bardzo często zdarza się, że zamiast sprawiedliwych rządów, gwarantujących spokój i bezpieczeństwo, dane państwo doświadcza raczej moralnego upadku. Bywa, że z niepokojem obserwują to i komentują ludzie powiązani z innymi dziedzinami życia niż polityka – na przykład ze sztuką.

Rozważ sposoby nawiązywania do tradycji antycznej i biblijnej w literaturze oraz funkcje tych nawiązań. Punktem wyjścia do rozważań uczyń fragment tekstu Marii Wichowej. W pracy odwołaj się do: Małej Apokalipsy Tadeusza Konwickiego, innych utworów literackich z dwóch różnych epok oraz wybranego kontekstu.

„Doceniamy wielkość dokonań starożytnych  intelektualistów i twórców, naśladujemy ich dzieła […], ale starożytnych nie przerośliśmy, przetwarzamy tylko to, co przekazała nam tradycja” – tak brzmią słowa, których autorką jest Maria Wichowa.

Patriotyzm w Odprawie posłów greckich

„Odprawa posłów greckich” autorstwa Jana Kochanowskiego była pierwszym polskim dramatem nowożytnym. Opisał w niej historię zainspirowaną z wydarzeniami znanymi z antycznej „Iliady” Homera, opisującej słynną wojnę trojańską.

Uzasadnij, że Odprawa posłów greckich jest utworem uniwersalnym

„Odprawa posłów greckich” jest utworem wyjątkowym i wyróżniającym się w dorobku Jana Kochanowskiego. Ten pierwszy renesansowy dramat oparty jest o historię znaną między innymi z „Iliady” Homera i przedstawia moment przybycia poselstwa greckiego do Troi, tuż przed wybuchem wojny spowodowanej porwaniem Heleny.

Odprawa posłów greckich jako dramat moralno-polityczny

„Odprawa posłów greckich” autorstwa Jana Kochanowskiego to pierwszy polski dramat renesansowy. Tworząc go, poeta opierał się o historię wojny trojańskiej, znaną między innymi z „Iliady” Homera. Kochanowski przedstawił w dziele chwile tuż przed wybuchem konfliktu, gdy do Troi przybyło greckie poselstwo, próbując porozumieć się z królem Priamem drogą dyplomacji.

Odprawa posłów greckich – problematyka

„Odprawa posłów greckich” jest wyjątkowym dziełem w dorobku renesansowego poety, Jana Kochanowskiego. Jest ono bowiem pierwszym polskim dramatem i inspirowana była tragedią antyczną. Kochanowski posłużył się wojną trojańską i historią jej wybuchu jako głównym tematem swojego dzieła.

x