Odprawa posłów greckich – problematyka

Autor: Marta Grandke

„Odprawa posłów greckich” jest wyjątkowym dziełem w dorobku renesansowego poety, Jana Kochanowskiego. Jest ono bowiem pierwszym polskim dramatem i inspirowana była tragedią antyczną. Kochanowski posłużył się wojną trojańską i historią jej wybuchu jako głównym tematem swojego dzieła. Równocześnie stało się ono metaforą sytuacji politycznej współczesnej mu Polski i przestrogą przed tym, do czego prowadzą fatalne rządy. W związku z tym problematyka utworu renesansowego poety jest bardzo szeroka.

Przede wszystkim Kochanowski zajmuje się tym, jaka problematyka władzy i jej odpowiedzialności w opisywanej historii. Ukazał on postać króla Priama i jego syna, Aleksandra, których decyzje wpływają bezpośrednio na losy Troi. Niestety Priam jest fatalnym królem, który odsuwa od siebie odpowiedzialność za losy państwa i zajmuje się wyłącznie swoimi prywatnymi interesami. Pozwala także synowi na czyny, które mogą zaważyć na losie całej Troi, jak ma to miejsce w przypadku Troi. Fatalne decyzje króla i jego dziedzica sprawiają, że Troję i jej mieszkańców czeka upadek, ale myśl o tym nie trapi Priama. To obraz tego, do czego zły władca może szybko doprowadzić własny kraj, którego dobrobyt powinien być dla niego najważniejszy.

Poruszona została też problematyka nadchodzącego zagrożenia i jego ignorowania. Wojna z Grekami wisi na włosku i właściwie zostały już tylko chwile, by spróbować ją zażegnać lub przygotować się do niej pod względem militarnym. Upadek Troi wieszczy też Kasandra, córka Priama, lecz jest ignorowana przez swoich rodaków. Jest to krytyka podejścia polskiej władzy do czającej się w czasie współczesnym Kochanowskiemu wojny z Rosją, która zdawała się być oczywista, ale nie podejmowano działań, dzięki którym Polska miałaby się do niej przygotować.

Cała „Odprawa posłów greckich” to rozbudowany komentarz Kochanowskiego do problemu, jakim był obserwowany przez niego kryzys polskich rządów i władzy parlamentarnej. Kochanowskiemu nie podobało się to, w jaki sposób obradował polski sejm i jak politycy traktowali swoje funkcje. Dostrzegał, że system ten prowadzi do upadku kraju, gdzie szlachtę bardziej interesowały jej prywatne korzyści niż obrona narodu.

W „Odprawie posłów greckich” można więc znaleźć rozważania do wojny, pokoju, odpowiedzialności i do moralności, jaką powinna cechować się władza. Antyczna historia Troi stała się dla Kochanowskiego punktem wyjścia do rozważań na temat ówczesnej polityki.

Dodaj komentarz