Odprawa posłów greckich – plan wydarzeń

Autor: Marcin Puzio

 1. Monolog Antenora.
  1. Opowieść o porwaniu Heleny.
  2. Krytyka zachowania Parysa w Sparcie oraz w Troi (próby przekupstwa rady).
  3. Krytyka przekupionych urzędników. 
 2. Kłótnia Antenora i Aleksandra.
  1. Próba przekonania polityka przez wzgląd na ich przyjaźń.
  2. Próba zastraszenia Antenora.
  3. Oskarżenie o zdradę i sprzyjanie Grekom.
 3. Pieśń chóru; ubolewanie nad lekkomyślnością młodych.
 4. Ubolewanie Heleny nad własnym losem i możliwą przyszłością.
 5. Rozmowa Heleny ze służącą na temat sensu cierpienia.
 6. Pieśń chóru; obowiązki władcy wobec poddanych, krytyka stawiania dobra własnego nad wspólne. 
 7. Relacja posła greckiego z posiedzenia rady.
  1. Przemówienie Priama.
  2. Obrona i argumenty Parysa.
  3. Przeciwstawne racje Antenora.
  4. Przemowa Ikeatona.
  5. Decyzja o niezwracaniu Heleny Grekom.
 8. Złość posłów greckich — Menelaosa i Ulissesa; zapowiedź wojny.
 9. Ostatnia próba Antenora przekonania Priama do zwrócenia Heleny.
 10. Przepowiednia Kasandry o zburzeniu miasta i śmierci wszystkich mieszkańców. 
 11. Odmowa oddania kobiety Grekom.
 12. Przybycie wojsk greckich, spalenie upraw trojańskich.
 13. Deklaracja walki od Antenora.

Dodaj komentarz