Patriotyzm w Odprawie posłów greckich

Autor: Marta Grandke

„Odprawa posłów greckich” autorstwa Jana Kochanowskiego była pierwszym polskim dramatem nowożytnym. Opisał w niej historię zainspirowaną z wydarzeniami znanymi z antycznej „Iliady” Homera, opisującej słynną wojnę trojańską. Kochanowski wykorzystał w swoim dziele i opisał moment tuż przed jej wybuchem, gdy do Troi przybyło greckie poselstwo w celu nawiązania stosunków dyplomatycznych. W historii tej ukrył komentarz do współczesnej mu władzy, wskazując na jej wady i krytycznie odnosząc się do jej postępowania. W dramacie Kochanowskiego odnaleźć można także wskazówki i stwierdzenia dotyczące tego, jak według poety wygląda patriotyzm.

Kochanowski stworzył swój dramat, ponieważ zaniepokojony był aktualną sytuacją w Polsce. Obserwował rozpasanie szlachty, załatwianie przez nią prywatnych interesów, brak zainteresowanie pełnieniem prawidłowo funkcji państwowych oraz lekceważenie zagrożenia, jakie niosła ze sobą nadchodząca wojna. Rządy Zygmunta Augusta niepokoiły go. W związku z czym skrytykował je, ubierając w historyczny kostium antycznej opowieści, na tyle jednak czytelnej, by odbiorcy zrozumieli, co autor dokładnie miał na myśli. Autor był patriotą, martwiącym się o to, co dzieje się z jego ojczyzną. Nie czekał jednak z założonymi rękami, tylko zaczął działać w dostępny mu sposób, kierując do władzy komentarz, ukryty w sztuce. Starał się zwrócić uwagę osobom odpowiedzialnym za kraj na to, jak powinny zmienić swoje postępowanie i jakie mogą być konsekwencje ich dotychczasowego lekceważącego podejścia. Poeta widział, jak chory był system, który go otaczał i jak wiele miał on słabości.

W samym dziele Kochanowskiego ukazana jest postać jednego patrioty, który próbuje ratować kraj. Jest to Antenor, doradca króla Priama, jednak jego głos nie zostaje wysłuchany i ginie w morzu innych. Antenor najpierw próbuje zapobiec wojnie, a następnie się do niej przygotować. Kochanowski wskazuje więc na rację moralną takich obrońców ojczyzny, ignorowanych w trudnych czasach, ponieważ pokazują oni trudną prawdę. Kochanowski wskazuje także, że wojna nie jest użytecznym narzędziem i dla państwa lepiej jest jej unikać niż się w nią angażować.

Patriotyzm jest więc ważną częścią „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego. Poeta przejmował się losami swojej ojczyzny i próbował w ten sposób ukazać jej problemy nieudolnej władzy, jaka wówczas panowała, co zdecydowanie martwiło tego renesansowego twórcę.

Dodaj komentarz