Motyw anioła w literaturze – przykłady z różnych epok

Motyw anioła

Anioł to tajemnicza istota wywodząca się z religii judaistycznej, obecna w tradycji chrześcijańskiej i muzułmańskiej. Służące Bogu, przekazujące Jego wolę anioły odnaleźć można jako motyw w literaturze szeroko pojętej cywilizacji łacińskiej. Pełnią tam rozmaite funkcje: od przykładów czystości i stróżów ludzi, po niosące zagładę grzesznikom wcielenia gniewu Bożego.

Ulewa – interpretacja

Wiersz Ulewa Adama Asnyka wydany został w tomiku Poezje. Tom II. Autor zrealizował w nim założenia liryki tatrzańskiej, która zdobyła ogromną popularność w epoce Młodej Polski.

Nad głębiami IV (Jak pta­ki, kie­dy od­la­ty­wać po­czną) – interpretacja

Utwór Adama Asnyka Nad głębiami IV (Jak pta­ki, kie­dy od­la­ty­wać po­czną) wydany został jako czwarty sonet ze zbioru Nad głębiami. Jest to zbiór 30 utworów o charakterze sonetowym. Opublikowany został pod koniec XIX wieku, autor pogrąża się w nim na snuciu filozoficznych przemyśleń, które wpisują się w założenia charakterystyczne dla epoki Młodej Polski oraz wszechobecnego dekadentyzmu.

Daremne żale – interpretacja

Daremne żale Adama Asnyka pochodzą z tomu Album Pieśni z 1898 r. Utwór należy do poezji pośredniej, przyjmuje formę apelu do starszego pokolenia- romantyków. Wiersz stanowi polemikę pomiędzy wartościami wyznawanymi przez romantyków a postawami pozytywistów. Autor wyraża swój punkt widzenia na przemijanie i konieczność przyzwolenia na nadchodzące zmiany.

Między nami nic nie było – interpretacja

Utwór Adama Asnyka pod tytułem „Między nami nic nie było” to poetycki obraz platonicznej miłości pełniej sprzeczności i niejasności. Jest również próbą całkowitego pozbycia się uczuć, odczuwanych przez podmiot liryczny. Ukazuje, jak przewrotne i paradoksalne mogą stać się ludzkie relacje partnerskie.

Do młodych – interpretacja

Utwór Adama Asnyka pod tytułem „Do młodych” jest bezpośrednim zwrotem do młodego pokolenia. Podmiot liryczny zachęca młodych ludzi do odkrywania, przecierania nowych szlaków i zdobywania wiedzy, napominając, aby nie zapominali o przeszłości i historii.

Miejmy nadzieję! – interpretacja

Wiersz „Miejmy nadzieję!” autorstwa Adama Asnyka powstał 6 maja 1871 i pochodzi z wydanego w 1872 roku tomiku poezji „Poezje II”*. Utwór napisany został w duchu patriotyzmu. Niesie ze sobą pełne patosu przesłanie, że nie należy tracić wiary w odzyskanie wolności, ale, jak wskazuje tytuł, cały czas mieć nadzieję na nastanie lepszych dla ojczyzny czasów.