O tamtej – interpretacja

Stanisław Baliński był polskim poetą, ale także dyplomatą i członkiem grupy Skamandrytów. Jego rodzina od lat mieszkała w Warszawie, ale pochodziła z kresów wschodnich. W domu rodzinnym podtrzymywano dawne tradycje i wychowywano młodego Stanisława w duchu patriotycznym. Możliwe, iż taka postawa przyczyniła się do romantycznych naleciałości w jego twórczości.

Polskie lasy – interpretacja

Stanisław Baliński był polskim poetą oraz dyplomatą. Należał do słynnej grupy literackiej Skamandrytów, z którą kojarzymy takie nazwiska jak Julian Tuwim, Jan Lechoń, czy Jarosław Iwaszkiewicz. Poruszał tematykę patriotyzmu, bohaterstwa, męczeństwa, czy trudów emigracji. W jego utworach niejednokrotnie zauważyć można silną inspirację epoką romantyzmu.

Monument – interpretacja

Stanisław Baliński to polski poeta, dyplomata, członek grupy Skamandrytów, do której należeli między innymi Julian Tuwim, czy Jan Lechoń. W jego twórczości zaobserwujemy silną inspirację epoką romantyzmu. Pisał również o patriotyzmie, bohaterskiej walce, emigracji, silnych emocjach związanych z wojną i koniecznością życia na obczyźnie.

Romans wieczorny – interpretacja

Stanisław Baliński to polski literat i dyplomata, żyjący na przełomie lat 1898-1984. Mawiano, że pochodzi z „dynastii pisarskiej” – jego matka Maria prowadziła salon literacki, a dom Balińskiego odwiedzali między innymi Sienkiewicz, czy Prus. Chociaż rodzina mieszkała od lat w Warszawie, to pochodziła z kresów wschodnich. W domu utrzymywano dawne tradycje, wspominano ojczystą ziemię, wychowywano syna w duchu patriotycznym.