Monument – interpretacja

Autor: Maria Machowska

Stanisław Baliński to polski poeta, dyplomata, członek grupy Skamandrytów, do której należeli między innymi Julian Tuwim, czy Jan Lechoń. W jego twórczości zaobserwujemy silną inspirację epoką romantyzmu. Pisał również o patriotyzmie, bohaterskiej walce, emigracji, silnych emocjach związanych z wojną i koniecznością życia na obczyźnie. Wiele jego utworów przypomina wręcz osobisty pamiętnik. Wiersz „Monument” stanowi refleksję na temat sensu twórczości, pozostawienia po sobie spuścizny dla potomnych, wiecznej pamięci po zmarłym poecie. 

Monument – budowa utworu i środki stylistyczne

Wiersz „Monument” Stanisława Balińskiego składa się z siedmiu czterowersowych strof. Zastosowano w nim rymy krzyżowe (abab).

Podmiot liryczny zdradza swoją obecność za pomocą odpowiednich zaimków i czasowników w pierwszej osobie liczby pojedynczej, np.: „piszę”, „moich”. Mamy zatem do czynienia z przykładem liryki bezpośredniej.

Nietypowy układ powtórzeń nadaje utworowi tempa i rytmiki. Każdy drugi i czwarty wers strofy powtarzany jest, jako pierwszy i trzeci wers kolejnej. Ostatnia strofa, jest niemal identyczna, jak pierwsza, różni je jedynie początkowy wers.

Zastosowano tu także inne środku stylistyczne, między innymi epitety, np.: „Zimną arię”, „historyczny balet”, czy metafory, np.: „I tak nad ziemią wschodzi historyczny balet”, „Piszę do mgieł scenariusz, niebu daję rymy”. Pojawiają się także personifikacje, np.: „Nad pustym brzegiem smutek barytonem śpiewa”, „Ale struny drzew żyją i grają nocami”. Emocjonalności utworu dodają wykrzyknienia, np.: „Niech płynie!… Potrzaskane zegnajcie mi drzewa!”. 

Monument – interpretacja wiersza

Natura, jako żywy świadek 

Ciekawym zabiegiem w utworze, jest przedstawienie zjawisk natury, w kontekście mijającego czasu. Przyroda jest czymś stałym, co zawsze się odradza, podlega cyklom. Nadanie naturze rangi bohatera utworu i świadka pewnych wydarzeń, jest dość charakterystyczne dla epoki romantyzmu (którą często inspirował się Baliński), a szczególnie ballady.

Autorzy arii, baletów, wielkich ponadczasowych dzieł przemijają. Ich domostwa niszczeją, stawy i ogrody stają się zaniedbane, wszystko co miało dla nich znaczenie za życia marnieje. Tylko ich utwory pozostają wiecznie żywe, są tak stałe jak niebo, wiatr, gałęzie drzew. Słowa wyszeptane do wiatru zostaną poniesione dalej. Być może któregoś dnia świat o nich zapomni, ale w umyśle poety, będą niesione wiecznie.

W utworze „Monument” zjawiska przyrody przypominają sztukę, wschód słońca jest historycznym baletem, a chmury to kontur lotnego okrętu. To znaczy, że nasze myśli, słowa, wiedza i wrażliwość artystyczna kreują nasze postrzeganie świata. 

Motyw Exegi monumentum

Nie sposób nie zauważyć w tym wierszu silnego nawiązania do cytatu z antycznego utworu Horacego „Pieśni III”. Brzmi on następująco : „Exegi monumentum aere perennius”, co oznacza „wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu”. Utwór Horacego odnosił się do twórczości poetów, którzy przekazując potomnym swoje dzieła, stają się nieśmiertelni, ponieważ słowo jest trwalsze nawet niż majestatyczny pomnik.