N.N. przekręca gałkę radia – interpretacja

Stanisław Barańczak to polski poeta, tłumacz literatury angielskiej i krytyk, który żył na przełomie XX i XXI wieku, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. O poezji mówił że powinna być „Krytycyzmem. Demaskatorstwem. Powinna być tym wszystkim, aż do chwili, gdy z tej Ziemi zniknie ostatnie kłamstwo, ostatnia demagogia i ostatni akt przemocy”.

x