Jak utrzymać koncentrację podczas nauki?

Autor: Kacper Kozioł

Wielu rodziców rok w rok zadaje sobie pytanie, w jaki sposób zachęcić dziecko do regularnej nauki oraz w jaki sposób pomóc mu osiągać lepsze wyniki? Często sięgają po pomoc korepetytorów, tymczasem zamiast wydawać pieniądze na opłacanie nauczyciela, warto by w pierwszej kolejności pomóc dziecku osiągnąć maksymalne skupienie podczas samodzielnej nauki w domu. Co możemy zrobić?

Rozpraszacze

Pod pojęciem rozpraszacze należy rozumieć wszelkie rzeczy, które powodują szum komunikacyjny, a tym samym utrudniają naukę. Przede wszystkim w pokoju przeznaczonym do nauki nie może stać telewizor, a już z pewnością włączony. Kolorowe obrazy i dźwięki skutecznie odciągają uwagę od książek. Udowodniono bowiem, iż media audiowizualne bardziej pociągają mózg, gdyż nie wymagają aż tak ogromnego skupienia. Proces czytania książek, pisanie, tworzenie notatek, podręczniki szkolne, zeszyty i inne materiały edukacyjne mózg dziecka postrzega jako coś, co wymaga większego nakładu pracy, energii i czasu. Innym wrogiem efektywnej pracy umysłowej są wszelkie urządzenia elektroniczne posiadające dostęp do Internetu. Jeżeli zależy nam, aby uczeń osiągnął maksymalne skupienie, musimy zabrać z jego pola widzenia telefony i tablety. Jeśli do nauki dziecko potrzebuje połączenia z Internetem, lepiej dać mu skorzystać z komputera stacjonarnego lub laptopa. Niestety nie wystarczy jedynie wyłączyć urządzenia mobilnego i schować je do plecaka czy biurka. Najlepiej wynieść je do innego pokoju. Ważne, aby pamiętać, żeby dziecko nie urządzało sobie przerw w nauce jako pretekstu do sprawdzenia Internetu. W przerwie między kolejnymi sesjami nauki i odrabiania prac domowych lepiej całkowicie wystrzegać się jakiekolwiek pracy umysłowej. Zamiast niej warto zachęcić dziecko do wyciszającego spaceru z psem, posiłku czy wykonania jakiejś drobnej fizycznej pracy na przykład zmywanie naczyń lub wyniesienie śmieci.

Rola odręcznych notatek w procesie nauczania

Wykonywanie odręcznych notatek jest niezwykle prostym i skutecznym sposobem na przyswojenie dużej ilości materiału. W trakcie jednoczesnej pracy oczu, dłoni i mózgu dochodzi do swobodniejszego przepływu informacji. Pisząc ręcznie, mięśnie dłoni dziecka ściśle współpracują ze zmysłem wzroku i słuchu, co za tym idzie, organizm jest mocniej zaangażowany w twórczą pracę i faktycznie lepiej zapamiętuje treści. Dziecko, które opracowuje własne notatki, tworząc je na podstawie treści podręczników, zeszytów i tego, co zapamiętało na lekcji, nie będzie miało większych trudności z odtworzeniem ich potem na egzaminie i ubraniem w swoje własne słowa. Musimy bowiem pamiętać, że w szkole dziecko mechanicznie wykonuje polecenia nauczycieli. Często praca na lekcji polega na bezrefleksyjnym przepisywaniu z tablicy bądź podręcznika. Tworzenie własnych notatek buduje w mózgu dziecka więcej ścieżek, angażując tym samym obszary odpowiedzialne za logiczne myślenie i za wyobraźnię. Wyobraźnia odgrywa ogromną rolę w procesie edukacji. Pozwala przekuć zawiłe treści w prosty język grafów, tabel i map myśli.

Wspólna nauka

Wspólna nauka stwarza wiele korzyści. Dziecko może uczyć się w domu pod okiem rodziców lub starszego rodzeństwa, a może też umówić się z przyjaciółmi z klasy na wspólne powtarzanie materiału. Nie od dziś wiadomo, że wspólna nauka mobilizuje do nauki samodzielnej. W domu może poprosić o to, aby ktoś zadawał mu pytania z podręcznika albo pozwolił opowiedzieć sobie jakiś trudniejszy akapit. Bywa przecież tak, że za czasów szkolnych rodzice lubili jakiś przedmiot i może mieliby czas i chęci powtórzyć razem z dzieckiem określoną partię materiału. Ciekawym sposobem na naukę jest wspólny uczenie się większej grupki znajomych z klasy. W gronie uczniów znajdą się zarówno tacy, którzy wykuli materiał na blachę, jak i ci, którzy nie wzięli do ręki ani jednej książki, ale liczą, że przy wspólnej nauce coś jednak zapamiętają. Praca z taką grupą jest ciekawym doświadczeniem, ponieważ wymaga szeregu umiejętności społecznych. Dzieci trenują się w cierpliwości, umiejętności stawiania trafnych pytań, dyskutowania i dzielenia wiedzą oraz ćwiczą sposoby, aby tę wiedzę przekazywać sobie nawzajem w prosty sposób.

Dodaj komentarz