Jak napisać opis obrazu?

Autor: Kacper Kozioł

Pomimo że napisanie opisu obrazu nie zalicza się do specjalnie skomplikowanych zadań, to istnieje kilka wytycznych, których trzeba się obligatoryjnie trzymać. Aby został on zrealizowany w prawidłowy sposób, należy pamiętać zarówno o zawarciu ogólnych informacji widocznych na obrazie, jak i o analizie, interpretacji i wyrażeniu własnej opinii. 

Jak zabrać się do pisania opisu obrazu?

Opis obrazu to forma wypowiedzi, z którą możemy spotkać się nie tylko w warunkach szkolnych. Umiejętność ciekawego opisania tego, co znajduje się na dziele sztuki, ma szerokie spektrum walorów, dlatego też każdy powinien wiedzieć, jak skutecznie zabrać się do tego zadania. Przede wszystkim należy rozpocząć od dokładnego obejrzenia obrazu. Najpierw warto skupić się na ogóle, a następnie na szczegółach. Na zrozumienie obrazu trzeba poświęcić co najmniej kilka minut, dlatego warto się wyciszyć oraz skupić. Podczas poznawania obrazu warto zwrócić uwagę na szczegóły i detale. Zanim przystąpimy do pisania opisu obrazu, musimy także przypomnieć sobie budowę tej wypowiedzi. Składa się ona z wstępu, rozwinięcia i zakończenia, a długość całego tekstu powinien oscylować w okolicach 300 słów. Nie można również zapomnieć o poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej. Jest ona bowiem podstawą do zrozumienia opisu. 

Wstęp – co w nim zawrzeć?

Wstęp opisu obrazu powinien być relatywnie krótki i wzbudzający zainteresowanie czytelnika. Należy w nim zawrzeć podstawowe informacje na temat autora obrazu oraz czasu powstania dzieła. We wstępie warto także dodać ciekawostki związane z okolicznościami namalowania obrazu. Bardzo ważne jest też wspomnienie o technice, w jakiej zostało wykonane dzieło. Dzięki zawarciu tej informacji odbiorca będzie mógł lepiej wyobrazić sobie wygląd obrazu. Jeżeli mamy do czynienia z obrazem o dużej wartości materialnej, który jest przechowywany w profesjonalnym muzeum, to taką anegdotę również trzeba dodać we wstępie. 

Jak napisać rozwinięcie opisu obrazu?

Rozwinięcie opisu obrazu to najdłuższa część wypowiedzi. Można ją napisać na wiele różnych sposobów, aczkolwiek istnieją podstawowe reguły, którymi należy się kierować podczas przelewania myśli na papier. Na początku rozwinięcia najlepiej napisać w kilku słowach, co ogólnie przedstawia dany obraz. Określenie tematyki jest bowiem bardzo ważne i kluczowe we właściwym zrozumieniu dzieła. Po nakreśleniu ogólnej sytuacji na obrazie możemy przystąpić do opisywania szczegółów. Najpierw powinniśmy skupić się na tym, co znajduje się w samym centrum. Dlatego też najlepiej rozpocząć od przedstawienia największych i najbardziej charakterystycznych obiektów. Z czasem możemy przystąpić do opisywania krajobrazu i zwracania uwagi na detale. 

Po zawarciu informacji na temat elementów przedstawionych na obrazie możemy przejść do interpretacji zamysłu autora. W tym celu warto skupić się na barwach, które dominują na obrazie, oraz ewentualnej symbolice. Ten element wypowiedzi jest zazwyczaj najtrudniejszy, albowiem wymaga popisania się wyobraźnią oraz umiejętnością odczytywania emocji innych osób. Aby kreatywnie zakończyć rozwinięcie opisu, warto skupić się na nastroju obrazu. W tym celu należy określić, czy jest on mroczny, melancholijny czy może radosny. Dzięki temu odbiorca będzie w stanie zrozumieć, co autor chciał przekazać, malując ten obraz. 

Zakończenie – czego nie może w nim zabraknąć?

Zakończenie opisu obrazu to nic innego jak wyrażenie swojej opinii na temat dzieła. Powinna być to kilku zdaniowa wypowiedź, w której poinformujemy czytelnika o tym, jakie emocje wzbudza w nas dzieło i czy przypada nam do gustu. Ważne, aby swoją opinię skutecznie uargumentować i wyjaśnić, dlaczego oceniamy dzieło w dany sposób. W zakończeniu warto także napisać, czy dany gatunek malarski znajduje się w orbicie naszych zainteresowań. Zakończenie jest zazwyczaj bardzo luźne, w efekcie czego umożliwia autorowi opisu popisanie się pomysłowością i umiejętnością skutecznej argumentacji. Trzeba jednak pamiętać, by nie koncentrować przesadnie dużej uwagi na zakończeniu, gdyż powinno być ono wyłącznie kropką nad i. 

Dodaj komentarz